Nyt redskab understøtter en forebyggende indsats for udsatte børn og unge

04-02-2019

Redskabet 'Indsatstrappens nøgletal' giver kommunerne mulighed for at følge udviklingen i deres foranstaltningsmønster. Redskabet understøtter en meningsfuld brug af data til at kvalificere den sociale indsats.

'Indsatstrappens nøgletal' er et redskab, som kommunerne bl.a. kan bruge i forbindelse med omlægningen til en tidligere forebyggende indsats på det specialiserede børneområde.

Redskabet er bygget op omkring det faglige koncept for en tidligere forebyggende indsats, herunder indsatstrappen, der er en oversigt over indsatser for børn og unge fra den helt tidlige forebyggelse på almenområdet til de mest indgribende foranstaltninger.

Op og ned ad indsatstrappen

'Indsatstrappens nøgletal' kan give en pejling på, om omlægningen mod en tidligere forebyggende indsats går i den rigtige retning.

Eksempelvis kan kommunerne anvende redskabet til at følge, hvordan andelen af institutionsanbragte børn og unge ændrer sig over en given tidsperiode. Man kan også sammenligne kommunens egne nøgletal med andre kommuners og med regions- og landsgennemsnit på baggrund af registerbaserede nøgletal.

Nøgletallene kan blandt andet bruges som ledelsesinformation i kommunerne og som brobygning til andre områder, for eksempel mellem social- og skoleområdet. 

Læs mere om Indsatstrappens nøgletal

Det er erfaringen, at en løbende opfølgning understøtter omlægningen.  Til denne monitorering har Socialstyrelsen tidligere udviklet 'Indsatstrappens udgiftsmodel', som er et beregningsværktøj til at opgøre kommunernes udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde fordelt på trinnene på indsatstrappen.

Modellen, der netop er opdateret, belyser det budgetøkonomiske perspektiv for kommunens foranstaltningsmønster.

Læs mere om Indsatstrappens udgiftsmodel

Kursus i begge redskaber

Er du interesseret i at vide mere om 'Indsatstrappens nøgletal' og anvendelsen af både dette redskab og 'Indsatstrappens udgiftsmodel', kan du tilmelde dig en af vores kursusdage, der begge foregår hos Socialstyrelsen i Odense:

Her vil du få et godt kendskab til begge redskaber samt til hele tankegangen bag en omlægning til en tidligere forebyggende indsats, herunder indsatstrappen.

 

 

Senest opdateret 05-03-2019

Kontakt

Christoffer Rasch
Fuldmægtig

Hvis du vil vide mere

Læs om indsatstrappen og det faglige koncept bag en en tidligere forebyggende indsats:

Indsatstrappen og konceptet

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her