Nyt frikort til socialt udsatte

08-01-2019

En ny forsøgsordning giver socialt udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller førtidspension. Loven gælder til og med udgangen af 2020.

En ny lov sikrer, at de mest udsatte borgere nu kan få et socialt frikort. Frikortet giver mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. år ved ordinært og ustøttet arbejde, uden at indtægten fradrages i fx kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser som boligsikring.

Loven om socialt frikort trådte i kraft 1. januar 2019 og gælder i en toårig forsøgsperiode, dvs. til og med udgangen af 2020. Herefter tages der politisk beslutning om evt. at gøre ordningen permanent.

Målgruppen for socialt frikort

Det sociale frikort skal give de mest udsatte borgere bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere. Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer (herunder psykiske vanskeligheder), der er i målgruppen for afsnit V i lov om social service.

Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Et socialt frikort erstatter ikke øvrige former for støtte og tilbud til borgeren.

IT-løsning

Det sociale frikort skal administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som KL og KOMBIT har udviklet. It-løsningen skal i første omgang bruges af virksomhederne og de offentlige myndigheder.

Gå til it-løsningen til socialt frikort

Tekniske spørgsmål vedr. it-løsningen kan stiles til support@socialtfrikort.dk. I dagtimerne (kl. 8 - 16) på hverdage kan der også ringes på tlf. 32 65 32 32.

Der er udarbejdet en vejledning til sagsbehandlere om brugen af it-løsningen. Brugervejledningen er lavet af KOMBIT i samarbejde med Knowledge Cube.

Brugervejledning om it-løsningen til sagsbehandlere

Yderligere information om socialt frikort

Socialstyrelsen afholder i foråret informationsmøder for alle landets kommuner. Tid og sted bliver annonceret på Socialstyrelsen.dk og i Socialstyrelsens nyhedsbrev.

Du kan læse mere om Socialt Frikort på Socialstyrelsen.dk. Her kan du bl.a. finde en vejledning, som fortæller om målgruppen, forvaltningernes visitation til ordningen og it-løsningen. Der er også en pjece til borgere om ordningen, links til lovgivningen mv.

www.socialstyrelsen.dk/socialtfrikort

Se Børne- og Socialministeriets pressemeddelelse 2. januar 2019

 

 

 

 

Senest opdateret 08-01-2019

Kontakt

Mogens Holm Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her