Nye uddannelsesforløb i KEEP

16-08-2019

l november 2019 starter nye uddannelsesforløb til KEEP-gruppeleder for familieplejekonsulenter og andre i tilsvarende funktion. KEEP træner plejefamilier i at kunne håndtere udfordrende problematikker. Uddannelsen til gruppeleder er gratis og varer 5 dage. Ansøgningsfristen er den 27. september 2019.

Socialstyrelsen uddanner igen gruppeledere i KEEP. Uddannelsestilbuddet retter sig mod familieplejekonsulenter og andre, der er ansat til at vejlede eller supervisere pleje- og netværksfamilier.

Uddannelsen til gruppeleder varer fem dage og kvalificerer til selv at varetage KEEP-forløb til pleje- og netværksfamilier. Bemærk at der er to samtidige uddannelsesforløb: 1) KEEP BØRN, hvor gruppeforløbet henvender sig til familier med plejebørn i alderen 4-12 år. 2) KEEP Teenager, der henvender sig til familier med plejebørn i alderen 12 – 16 år.

Uddannelserne foregår i Odense i perioden mandag den 25. november til fredag den 29. november 2019. Udover undervisning indeholder uddannelsen også vejledning og certificering.

Deltagelse på de 5 uddannelsesdage er gratis, mens der skal betales for efterfølgende vejledning samt licens til software.

Ansøgning

Kommuner og organisationer kan ansøge om deltagelse. Bemærk, at der kræves 2 uddannede gruppeledere, for at man som kommune/organisation kan afvikle et KEEP-forløb. Der skal i ansøgningen tilkendegives, om der søges optagelse på KEEP BØRN eller KEEP TEENAGER.

Ansøgning indsendes af en personaleleder senest den 27. september 2019 til sekretær Susanne Lauritsen på mail sl@socialstyrelsen.dk

Læs mere om uddannelsen og ansøgningskriterierne

Om KEEP

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) er et gruppebaseret opkvalificeringsforløb for pleje- og netværksfamilier.

Formålet er at give familierne støtte til at kunne håndtere udfordrende følelsesmæssige og adfærdsmæssige problematikker med henblik på at opnå en stabil og tryg anbringelse og undgå sammenbrud i anbringelsen. KEEP understøtter tilknytningen og er baseret på viden om konsekvenser af traumer på børns udvikling.

Evalueringen af afprøvningen af KEEP i Danmark viser blandt andet, at plejeforældre, der har gennemført et KEEP-forløb, oplever børnenes udfordringer som mindre stressende end før forløbet.

Derudover fremhæver plejeforældrene, at de med KEEP afværger og afhjælper problemadfærd hos deres plejebørn, således at plejebørnene trives bedre end før.

Læs evalueringen af KEEP BØRN her

Læs mere om KEEP generelt

Senest opdateret 16-08-2019

Kontakt

Gøye Thorn Svendsen
Psykolog, specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her