Ny inspiration til dig, der arbejder med unge voksne med autisme

18-09-2019

Hvad ved man om autisme og social isolation hos unge voksne? Hvad kan forebygge problemerne, og med hvilke metoder kan man hjælpe og støtte dem, der er havnet i isolation? Det beskrives i en ny udgivelse med viden, ideer og inspiration til fagfolk, der møder unge voksne med autisme.

I de seneste år har VISO oplevet en stigende efterspørgsel på rådgivning til unge voksne med autisme, som er udfordret af social isolation. Henvendelserne kommer typisk fra fagfolk eller eventuelt forældre, der er bekymrede for et ungt menneske, som de har prøvet at hjælpe uden held.

Klarer sig dårligere end andre

Det er baggrunden for et nyt inspirationskatalog fra Socialstyrelsen om autisme og social isolation hos unge voksne. Kataloget er baseret på en kortlægning af god social praksis og virksomme metoder til at hjælpe målgruppen og henvender sig til fagfolk, der møder disse unge.   

Forskningen viser, at voksne med autisme klarer sig dårligere end andre, når det gælder uddannelse, beskæftigelse og evnen til at leve selvstændigt og etablere sociale relationer. Det kan betyde, at de bliver socialt isolerede i en grad, som de selv finder problematisk, eller som familie eller fagfolk reagerer på. Der er derfor god grund til at sætte forebyggende ind.

Forebyggende indsatser og tre gode metoder

Kortlægningen viser, at en tidlig og grundig udredning for autisme er en væsentlig forudsætning for at kunne modvirke den sociale isolation og forebygge eksempelvis skolevægring.

Andre væsentlige forebyggende faktorer er specialiseret viden om autisme blandt fagpersonerne omkring den unge, støtte og rådgivning til de pårørende og et tæt og smidigt samarbejde mellem alle involverede.

Kortlægningen peger også på, at de unge er sårbare i overgangen til voksenlivet. Det er her centralt, at der tages udgangspunkt i både de ressourcer og de udfordringer, de unge har, så de ikke bliver mødt af urealistiske krav.

Den internationale forskningslitteratur på området er begrænset, men særligt tre metoder ser ud til at modvirke social isolation hos unge voksne med autisme, nemlig kognitiv adfærdsterapi, social færdighedstræning og mindfulness.

Kortlægningen er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen.

Hent udgivelsen om autisme og social isolation hos unge voksne

Hvis du vil vide mere...

 

Senest opdateret 18-09-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her