Ny håndbog til kommunerne om anbringelse i familiepleje

04-09-2019

Socialstyrelsen offentliggør en revideret udgave af ”Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje”. Håndbogen gennemgår de centrale elementer i sagsbehandlingen og beskriver bl.a. de nye bestemmelser på familieplejeområdet.

”Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje” sætter fokus på det gode sagsforløb for børn og unge, der anbringes uden for eget hjem i enten plejefamilie, netværkspleje eller aflastningsordning. Håndbogen henvender sig til kommunale ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge.

Håndbogen beskriver rammer og lovgivning, ligesom der indgår eksempler på relevante indsatser og faglige opmærksomhedspunkter. Den beskriver emneopdelt centrale elementer af arbejdet med anbringelser, herunder generelle opmærksomhedspunkter i forhold til fx kvalitet i sagsbehandlingen, og mere konkrete aspekter som fx inddragelse af barnet, overgrebsproblematikker, aflønning af plejefamilien, samarbejdet med den biologiske familie og sammenbrud i anbringelsen.

De 12 kapitler kan læses uafhængigt af hinanden, og bogen kan således bruges som opslagsværk i sagsbehandlingen. Det er intentionen, at bogen - gennem de mange praksis- og handlingsorienterede eksempler og opmærksomhedspunkter - kan fungere som redskab til at arbejde struktureret og systematisk med de forskellige dele i en plejefamilie- eller netværksanbringelse.

Nye bestemmelser på familieplejeområdet

I håndbogen udfoldes de nye bestemmelser på familieplejeområdet, der trådte i kraft den1 juli 2019 som følge af lovforslaget ”Mere kvalitet i plejefamilier.”

Håndbogen beskriver fx de nye plejefamilietyper - almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier – der skal sikre, at brugen af plejefamilier er differentieret og tilpasset det enkelte barns behov. På samme vis beskrives rammerne omkring det nye vidensbaserede grundkursus til plejefamilie og reglerne om at et intensivt støtte i starten af hver anbringelse samt kravet om, at den støtte, plejefamilien har ret til under anbringelsen, gives af en anden person end den, der forhandler plejefamiliens honorering og vilkår.

De nye regler på familieretsområdet indgår også i den reviderede håndbog.

Ud over at præsentere ny lovgivning på socialområdet, er der i håndbogen tilføjet nye afsnit med beskrivelser om plejefamiliers forhold inden for områder som ferie og skattepligt og deres forpligtelser i forhold til at beskytte det anbragte barns følsomme personoplysninger.

Håndbogen blev første gang udgivet i marts 2017.

Alle kommuner vil modtage to trykte eksemplarer af håndbogen, der desuden er tilgængelig i elektronisk udgave her på Socialstyrelsen.dk

Hent den reviderede udgave af håndbogen

Læs om Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb på tsop.dk

 

 

Senest opdateret 04-09-2019

Kontakt

Helle Jeppesen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her