Ny faglig bestyrelse i VISO

30-04-2019

VISOs arbejde følges af en faglig bestyrelse, der sidder i fire år ad gangen. Den tidligere administrerende direktør for socialforvaltningen i Københavns Kommune, Anette Laigaard, er udpeget som formand for den nye bestyrelse, der starter sit virke 1. juli 2019.

Børne- og socialministeren har netop udpeget en ny faglig bestyrelse for VISO, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation.

Formanden bliver Anette Laigaard, der tidligere har været formand for Det Centrale Handicapråd og administrerende direktør for socialforvaltningen i Københavns Kommune. Hun afløser tidligere direktør i Socialministeriet Anders Lynge Madsen, der har været bestyrelsesformand siden 2015.

Bestyrelsens opgaver og medlemmer

Bestyrelsen, der udpeges for fire år ad gangen, har til opgave at rådgive Socialstyrelsens direktør om VISOs faglige virksomhed.

Bestyrelsen kommer desuden med forslag til prioritering af VISOs indsatsområder og peger på områder med behov for vidensudvikling.

Den nye bestyrelse starter sit virke 1. juli 2019 og består ud over formanden Anette Laigaard af følgende:

 • Anna Sofie Weigaard Jørgensen (indstilling fra Undervisningsministeriet)
 • Ask Løvbjerg Abildgaard (indstilling fra Danske Handicaporganisationer)
 • Hanne Bertelsen (indstilling fra Kommunernes Landsforening)
 • Heidi Thamestrup (indstilling fra Danske Handicaporganisationer)
 • Katrine Nørtoft Magelund (indstilling fra Kommunernes Landsforening)
 • Knud Aarup (indstilling fra brugerorganisationer på udsatteområdet)
 • Lise Plougmann Willer (indstilling fra Kommunernes Landsforening)
 • Malene Busk Kjeldgaard Larsen (indstilling fra Danske Regioner)
 • Mette Heidemann (indstilling fra Kommunernes Landsforening)
 • Signe Maria Christensen (indstilling fra Børne- og Socialministeriet)
 • Søren Skjødt (indstilling fra Børnesagens Fællesråd)

Om VISO

VISO leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er, blandt andet ved at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning.

Læs mere om VISOs arbejde generelt

Senest opdateret 03-05-2019

Kontakt

Maria Kreutzmann Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her