Nu kan I dele jeres erfaringer med SØM

20-11-2019

Hvilke beregninger af sociale indsatser har andre kommuner, tilbud og Socialstyrelsen lavet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)? Hvad er erfaringerne med at indhente viden om målgrupper og sociale indsatser, og hvordan organiserer andre brugen af SØM? Det og meget mere kan I fremover få indblik i via Socialstyrelsens nye erfaringsdatabase for brugerne af SØM.

Socialstyrelsen har offentliggjort en erfaringsdatabase til brugere af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). I erfaringsdatabasen kan I dele erfaringer med at anvende SØM med andre brugere af modellen. I kan også få og dele viden om sociale indsatser og målgrupper, som fx kan indgå som input i en SØM-beregning.

Erfaringsdatabasen er med andre ord et støtteredskab for brugerne af SØM, der skal inspirere  det strategiske perspektiv på udviklingen af sociale indsatser.

Mulighed for vidensdeling

I erfaringsdatabasen kan I finde flere forskellige typer viden og relevant materiale i forhold til SØM.

Det kan være konkrete SØM-beregninger og resultater, men også praktiske erfaringer med at indhente viden om effekter/resultater af indsatser, omkostninger ved indsatser, konsekvenser af indsatser og viden om priser, der kan bruges som input i en SØM-beregning.

Endelig kan det også være erfaringer med at gennemføre og organisere arbejdet omkring SØM, og hvordan der følges op på, om forudsætningerne og antagelserne for de konkrete beregninger realiseres.

Den nye database rummer også omkostningsvurderinger og SØM-beregninger, som Socialstyrelsen har udarbejdet. Udover at bidrage med viden om økonomi i konkrete sociale indsatser kan de også være til inspiration for jeres egne økonomiske analyser i SØM.

I kan søge efter materiale i erfaringsdatabasen på en let og overskuelig måde ved at søge efter en konkret målgruppe, materialetype eller på typen af aktør, fx kommuner, som har udarbejdet materialet.

Erfaringsdatabasen giver desuden kommuner og andre brugere mulighed for at kontakte hinanden med henblik på at dele yderligere erfaringer.

Hvordan kan vi bidrage til erfaringsdatabasen?

Hvis I vil bidrage med indhold til erfaringsdatabasen, skal I indsende en blanket sammen med det relevante materiale til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen vil herefter sørge for at beskrive og offentliggøre materialet. Du finder blanketten på erfaringsdatabasens hjemmeside, hvor der også er adgang til at søge i databasen:

Her kan du søge i SØMs erfaringsdatabase og hente blanketten
 

Erfaringsdatabasen og Vidensdatabasen

SØMs erfaringsdatabase og vidensdatabase er ikke det samme.

Indholdet i erfaringsdatabasen adskiller sig fra vidensdatabasen ved ikke at have særlige krav til evalueringsdesign og datakvalitet. Erfaringsdatabasen er derfor ikke en integreret del af modellen, sådan som vidensdatabasen er.

Erfaringsdatabasen indeholder brugernes egne erfaringer, som kan bruges til inspiration. Indholdet kan ikke kvalitetssikres af Socialstyrelsen, da styrelsen ikke kender de lokale forudsætninger, som beregninger mv. er baseret på.

Læs mere om SØM og indholdet i vidensdatabasen her

Erfaringsdatabasen og Vidensdatabasen

SØMs erfaringsdatabase og vidensdatabase er ikke det samme.

Indholdet i erfaringsdatabasen adskiller sig fra vidensdatabasen ved ikke at have særlige krav til evalueringsdesign og datakvalitet. Erfaringsdatabasen er derfor ikke en integreret del af modellen, sådan som vidensdatabasen er.

Erfaringsdatabasen indeholder brugernes egne erfaringer, som kan bruges til inspiration. Indholdet kan ikke kvalitetssikres af Socialstyrelsen, da styrelsen ikke kender de lokale forudsætninger, som beregninger mv. er baseret på.

Læs mere om SØM og indholdet i vidensdatabasen her

Senest opdateret 20-01-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her