Nu kan der igen søges om hjælp til arbejdet med voldsforebyggelse

22-10-2019

Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale botilbud. Vi åbner nu for en ny ansøgningsrunde. Ansøgningsfrist 26. november 2019.

På mange sociale botilbud forekommer voldsomme episoder aldrig eller kun meget sjældent. På andre sociale botilbud er voldsomme episoder en løbende udfordring, og nogle steder endda en del af hverdagen. 

Skældsord, trusler og fysisk vold har store konsekvenser for trivslen for både medarbejderne og borgerne, og dermed også for kvaliteten af den socialfaglige indsats. Uanset hvor sjældent eller ofte voldsomme episoder forekommer, er det derfor vigtigt at forebygge.

Socialstyrelsen tilbyder derfor en række indsatsforløb til botilbud, boformer for hjemløse og ledelsesniveauet i de regionale og kommunale forvaltninger. Forløbene skal understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder, og fremme trivsel og tryghed for både borgerne og medarbejderne.

Til både tilbud og forvaltninger

Indsatsforløbene er rettet mod kommuner, regioner og private tilbud, der enten har et behov for at styrke deres arbejde med at forebygge voldsomme episoder og fremme tryghed og trivsel, eller som ønsker at øge deres generelle kompetencer på området.

Botilbudsforløb

Botilbuddene tilbydes både forløb á 6 måneders varighed og forløb á 12 måneders varighed.  

Forløbene sætter fokus på vidensgrundlaget til forebyggelse af voldsomme episoder og analyse af tilbuddets praksis på området. Tilbuddet udvælger herefter de indsatsområder, man vil arbejde med, og igangsætter udviklingsaktiviteter, der understøtter tilbuddets mål med indsatsen. Forløbene afsluttes med fokus på resultater og forankring.

Et forløb på 12 måneder adskiller sig fra et forløb på 6 måneder ved at indeholde en mere omfattende analyse samt tilbud om kompetenceudvikling af 1-2 dages varighed for alle relevante medarbejdere. 

Forvaltningsforløb

Forløbene til forvaltningerne varer mellem 4-12 måneder, og kan søges af ledelsesniveauet i kommuner og regioner. Der tages også her udgangspunkt i forvaltningens behov og de samme indholdselementer, der er skitseret i indsatsforløbene på botilbudsniveau. 

Forvaltningen kan i dialog med Socialstyrelsen vælge at fokusere helt eller delvist på udvalgte temaer i det voldsforebyggende arbejde med afsæt i, hvor man i forvejen har arbejdet med forebyggelse af voldsomme episoder på forvaltningsniveauet, og hvor man ser de største behov.

Der kan både søges om forvaltningsforløb for hele botilbudsområdet eller for et udvalgt område af forvaltningen, eksempelvis alene for en række socialpsykiatriske botilbud.

Praktiske oplysninger

Der er ansøgningsfrist 26. november 2019. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor man kan læse mere om indholdet af de tre typer af forløb, det forventede udbytte samt hvad det indebærer at deltage. 

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet

Se de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud

Ansøgningsrunderne til forløb i 2019 og 2020 bliver meldt ud via Socialstyrelsen.dk

 

Senest opdateret 22-10-2019

Kontakt

Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent

Konference og temadage

Socialstyrelsen afholder både en konference og temadage om tryghed og trivsel på botilbud:

Læs om konferencen

Læs om temadage

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her