Neurodagen 2019 - hjernen i et socialt perspektiv

14-08-2019

Socialstyrelsen og COK inviterer igen i år til Neurodagen, der denne gang afholdes 22. oktober i Odense. Tilmeld dig og få ny viden og inspiration til arbejdet med kognitive og psykosociale problemstillinger, når vi sætter fokus på krydsfeltet mellem flere former for viden, tilgange og konkrete indsatser.

Socialstyrelsen og COK afholder 22. oktober 2019 ’Neurodagen – hjernen i et socialt perspektiv’ for fjerde gang.

Der er ingen tvivl om, at krydsfeltet mellem biologisk/neurologisk og psykologisk/social samt kulturel viden fortsat er en af de mest aktuelle skuepladser for, hvordan vi skal forstå de mennesker og de udfordringer, som vi arbejder med i den offentlige sektor. Det er dette krydsfelt, som vi fokuserer på denne dag.

Det bio-psykosociale perspektiv

Der har i mange år været en stor interesse for, hvordan vores hjerne fungerer og er indrettet. Nogle taler derfor også om, at vi i dag har et neuro-paradigme, der bl.a. indebærer, at fx kognitive og psykosociale udfordringer ses som ”indlejret” i individet, implicit hjernen.

Et af formålene med Neurodagen er overordnet at fastholde et bio-psykosocialt perspektiv - fx på kognitive og psykiske skader og problemstillinger som ADHD og autisme - og dermed give ny næring til tværfaglige og tværsektorielle forståelser.

Vi retter blikket mod forskning og indsatser, hvor både en ny forståelse af hjernen og sociale tilgange i relation hertil er i spil og kan berige hinanden gensidigt. Der må således gerne være højt til loftet på Neurodagen, men vi formidler også cases og projekter fra praksis, fx om recovery og rehabilitering.

Det kan du opleve på dagen

På dagen vil professor i neurovidenskab Jesper Mogensen holde oplæg om den dynamiske hjerne, mens ph.d. i psykologi Jim Toft sætter fokus på sammenhængen mellem krop, bevægelse og recovery. Ph.d. og klinisk lektor Thomas Maribo holder oplæg om tværgående rehabilitering, mens adjunkt Jonas Lindeløv introducerer til et helt nyt forskningsfelt, hjerneskade og hypnose.

På programmet er også ph.d. og forfatter Arnhild Lauveng, der selv har en baggrund som psykiatribruger. Lauveng fortæller om sin forskning i betydningen af meningsfulde læringsmiljøer og fællesskaber. Der er også seks sessioner, man kan vælge imellem, om hhv. autisme, teknologi, pårørendeinvolvering, ADHD, tilfredshedsundersøgelse og hjerneskade samt kriminelles selvnarrativer. Se mere i programmet.

Praktiske oplysninger

Neurodagen afholdes i Odeon, Odense. Det koster 1.900 kr. (ekskl. moms) at deltage, og tilmeldingsfristen er 1. oktober 2019.

Tilmeldingen foregår via COKs hjemmeside, hvor man også kan hente det foreløbige program

Tilmelding og program til Neurodagen 2019

Senest opdateret 14-08-2019

Kontakt

Camilla Højgaard Nejst
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her