Når far eller mor har et misbrugsproblem

12-12-2019

Puljen ”Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug” er nu evalueret, og der er positive resultater. Både trivsel og livsmestring hos børnene og de unge er forbedret. Særligt de 17- 25-årige har oplevet en positiv udvikling.

Det kan påvirke både trivsel og udvikling i negativ retning, når børn og unge vokser op i en familie, hvor en eller begge forældre har misbrugsproblemer. For at sikre udbredelsen af gratis behandlingstilbud til disse børn og unge, blev der i 2015 afsat satspuljemidler, som samtidig også skal understøtte kvaliteten af de tilbud, der gives.

Nu foreligger en evaluering, baseret på data fra perioden 2016 til 2019.

Positiv effekt af behandlingstilbuddet

Evalueringen viser, at stort set alle, der har modtaget et behandlingstilbud, oplever, at tilbuddet har haft positiv betydning for deres liv.

Ca. tre fjerdedele af den samlede målgruppe opnår en bedre trivsel. Især trivslen hos de unge voksne (17-25 år) udvikler sig positivt, idet den fra en gennemsnitsscore, hvor der er risiko for stress og depression, nærmer sig en score tæt på normen.  

I forhold til udvikling i livsmestring ses også, at det er de 17-25 årige, der har den største positive udvikling, nemlig 85 pct. Blandt de 11 - 16 årige er det 72 pct., mens det drejer sig om 72 pct. hos de 3-10 årige.     

7 centrale kerneelementer i indsatsen

I projektets opstart blev der udledt syv centrale kerneelementer, som forventes at være virkningsfulde i indsatser til børn og unge fra familier med stof- og/eller alkoholmisbrug. De syv centrale kerneelementer er:

  • Barnet i centrum
  • Leg og øvelser
  • Fokus på netværk
  • Tillid og tryghed i rammer og relationer
  • Oplevelse af at være en del af et fællesskab
  • Fokus på egen situation
  • Ressourcer og muligheder.

Ifølge evalueringen kan enkelte kerneelementer have en selvstændig betydning for børnene/den unges udvikling, hvis de bliver brugt med høj intensitet.

Effektstørrelserne er dog små, og det vurderes, at det er kombinationen af kerneelementer, der har en signifikant betydning for børn og unges trivsel og livsmestring.

Det betyder ikke, at de enkelte kerneelementer ikke har betydning for børn og unges udvikling, men at der ikke er nogen kerneelementer, som i sig selv er tilstrækkelige til at tilvejebringe positive effekter for målgruppen.

Varige midler

Der er afsat varige midler til fortsat at kunne tilbyde gratis behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Puljen er blevet genudmeldt for en ny fireårig periode (2020-2023). I de kommende år vil nye såvel som etablerede behandlingstilbud derfor kunne tilbyde støtte og behandling til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Evalueringen er gennemført af Rambøll for Socialstyrelsen.

Se afsluttende evalueringsrapport af "Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug" 

Senest opdateret 12-12-2019

Kontakt

Malene Lund
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her