Møde i kommunikationsnetværket: Persondataforordningen og etik

22-11-2019

Persondataforordningen og etik er omdrejningspunktet for årets kommunikationsnetværksmøde på hjælpemiddelområdet den 27. januar 2020. Der er også workshops, hvor vi går helt tæt på praksis og stiller skarpt på PODD-tavler, hverdagens teknologier og en ny brug af videooptagelser i en pædagogisk kontekst. Dagen henvender sig til fagfolk.

Socialstyrelsen driver et netværk om alternativ og supplerende kommunikation, herunder IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) til mennesker med kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser.

Kommunikationsnetværket mødes i år i Nyborg, hvor persondataforordningen og etik er dagens overordnede temaer. Der vil bl.a. være oplæg ved IT-sikkerhedsspecialist & cand. jur. Allan Frank fra Datatilsynet samt chefkonsulent Mette Rosendal Strandbygaard fra firmaet Etikos.

Eftermiddagen byder på en række workshops, som kører i to runder.

Her vil der være mulighed for at høre ergoterapeut Edda Medici, Handikram.dk fortælle om kommunikation på elektroniske medier ved hjælp af PODD-tavler (PODD: Pragmatiske, Organiserede, Dynamiske Displays).

Martin Branebjerg fra Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte Kommune holder oplæg om en helt ny måde, man kan arbejde med videooptagelse på i en pædagogisk sammenhæng.

Sidst, men ikke mindst, afholder IKT-konsulent Pernille Missel en workshop om tablets og alternativ betjening, herunder hverdagens teknologier såsom smartphones og tablets. De har i dag mange smarte tilgængelighedsmuligheder, som - med de rette tilpasninger - gør det muligt for borgeren at få nemmere adgang til kommunikation.

Dagen henvender sig til fagpersoner som sagsbehandlere, lærere, pædagoger, konsulenter, terapeuter, sygeplejersker, sosu'er og andre, der beskæftiger med alternativ og supplerende kommunikation og/eller IKT.

Praktiske oplysninger

Netværksdagen afholdes 27. januar 2020 kl. 9-15 i Handicapcenter Fyn, Nyborg.

Deltagelse: 1180 kr. pr. deltager.

Se programmet for kommunikationsnetværksmødet, og tilmeld dig på nemtilmeld.dk

Om netværket

Kommunikationsnetværket samler national viden og kompetencer inden for et område i hastig udvikling. Debat og vidensdeling om ny teknologi og pædagogisk og praktisk anvendelse af hjælpemidler er i fokus.

Formålet med netværket er at sikre et højt fagligt niveau og stille en platform til rådighed, der giver fagpersoner, som beskæftiger sig med alternativ og supplerende kommunikation og/eller IKT, let adgang til videns- og erfaringsudveksling og samlet information på området.

Læs mere på netværkets eget subsite

Bemærk: Netværksmødet var oprindelig annonceret til afholdelse i november, men er udskudt til januar for at give flere mulighed for at deltage.

Nyheden er oprindelig oprettet 9. oktober 2019 og opdateret og relanceret 22. november 2020 med oplysning om ændret mødedato. Red.

 

 

 

 

 

Senest opdateret 22-11-2019

Kontakt

Camilla Højgaard Nejst
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her