Mere viden om unge og rusmidler

31-01-2019

På Vidensportalen kan du læse yderligere om unge og rusmiddelproblematikker.

Socialstyrelsen har et fyldigt tema om unge og rusmidler på Vidensportalen.

Her kan man læse yderligere om veldokumenterede indsatser til unge, der har problemer med rusmidler.

Der er også en nærmere beskrivelse af målgruppen, en definition af begrebet 'rusmiddelproblematikker' og en række data om omfanget af problemerne.

Endelig er der artikler om netværkets betydning, risiko- og beskyttelsesfaktorer og ansvars- og rollefordelingen blandt områdets aktører.

Se temaet om rusmiddelproblematikker på Vidensportalen

Senest opdateret 31-01-2019

Voksne og stofmisbrug

Socialstyrelsen arbejder også med indsatser til voksne med misbrugsproblemer.

Læs om voksne og rusmidler

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her