Ledige pladser på KEEP-uddannelserne

07-10-2019

l november 2019 er der uddannelsesforløb til KEEP-gruppeledere. I et KEEP-forløb trænes plejefamilier i at kunne håndtere udfordrende problematikker. Uddannelsen til gruppeleder er gratis og varer 5 dage. Der er få ledige pladser. Tilmelding hurtigst muligt.

Socialstyrelsen uddanner gruppeledere i KEEP. Uddannelsestilbuddet retter sig mod familieplejekonsulenter og andre, der er ansat til at vejlede eller supervisere pleje- og netværksfamilier.

Uddannelsen varer fem dage og kvalificerer til selv at varetage KEEP-forløb til pleje- og netværksfamilier. Der er to samtidige uddannelsesforløb:

  1. KEEP BØRN, hvor gruppeforløbet henvender sig til familier med plejebørn i alderen 4-12 år.
  2. KEEP Teenager, der henvender sig til familier med plejebørn i alderen 12 – 16 år.

Uddannelserne foregår i Odense i perioden mandag den 25. november til fredag den 29. november 2019. Udover undervisning indeholder uddannelsen også vejledning og certificering.

Deltagelse på de 5 uddannelsesdage er gratis, mens der skal betales for efterfølgende vejledning samt licens til software.

Ansøgning

Kommuner og organisationer kan ansøge om deltagelse. Bemærk, at der kræves 2 uddannede gruppeledere, for at man som kommune/organisation kan afvikle et KEEP-forløb. Der skal i ansøgningen tilkendegives, om der søges optagelse på KEEP BØRN eller KEEP TEENAGER.

Tildeling af pladser på uddannelsen sker efter først-til-mølle-princippet. Ansøgning indsendes af en personaleleder hurtigst muligt til sekretær Susanne Lauritsen på mail sl@socialstyrelsen.dk.

Læs mere om uddannelsen og ansøgningskriterierne

Om KEEP

KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported) er et gruppebaseret opkvalificeringsforløb for pleje- og netværksfamilier. Familierne støttes til bedre at kunne håndtere udfordrende følelsesmæssige og adfærdsmæssige problematikker med henblik på at opnå en stabil og tryg anbringelse og undgå sammenbrud i anbringelsen.

KEEP understøtter tilknytningen og er baseret på viden om konsekvenser af traumer på børns udvikling.

KEEP TEENAGER indeholder komponenter om særlig svære udfordringer som brug af sociale medier, udfordrende aggressiv og seksualiserende adfærd, alkohol og stof misbrug.

Evalueringen af KEEP i Danmark viser, at plejeforældre, der har gennemført et KEEP-forløb, oplever børnenes udfordringer som mindre stressende, adfærdsproblemer afhjælpes og plejebørnene trives bedre.

Læs evalueringen af KEEP BØRN her


Læs mere om KEEP

Senest opdateret 07-10-2019

Kontakt

Gøye Thorn Svendsen
Psykolog, specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her