Landskonference om medfødt døvblindhed overgår til CDH

23-01-2019

Socialstyrelsen overdrager den 1. februar 2019 varetagelsen af landskonferencen om medfødt døvblindhed til Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland. Konferencen er målrettet fagpersoner, der arbejder med mennesker med den komplekse funktionsnedsættelse.

Socialstyrelsen har siden 2011 afholdt landskonference om medfødt døvblindhed ca. hvert andet år, senest i november 2018. Konferencen overdrages nu til Center for Døvblindhed og Høretab, som er VISO- leverandør på området for medfødt døvblindhed. 

Om landskonferencen om medfødt døvblindhed

Landskonferencen er målrettet fagpersoner og ledere, der arbejder med mennesker med medfødt døvblindhed - både børn, unge og voksne.

Medfødt døvblindhed er en kompleks og sjælden funktionsnedsættelse.  Målgruppen omfatter mennesker, som er født med en kombineret syns- og hørenedsættelse og mennesker, der er blevet syns- og hørehæmmet, inden de har udviklet et sprog.

Funktionsnedsættelsen kræver højt specialiseret viden og kompetencer hos de fagfolk, der arbejder med målgruppen. Formålet med konferencen er derfor vidensdeling og erfaringsudveksling samt netværksdannelse inden for fagområdet.

Landskonferencen i fremtiden

Center for Døvblindhed og Høretab overtager landskonferencen pr. 1. februar. På centrets hjemmeside kan du tilmelde dig deres nyhedsbrev og herigennem holde dig a jour med de kommende landskonferencer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Center for Døvblindhed og Høretab

Læs mere generelt om Center for Døvblindhed og Høretab

For yderligere information er du  også velkommen til at kontakte:

Udviklingskonsulent Helle Buelund Selling
Området for Kommunikation og Specialpædagogik
Fællesfunktionen
Region Nordjylland
Mail: helle.buelund@rn.dk
Telefon: +45 22 44 70 26.

Senest opdateret 28-01-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her