Kvaliteten i socialpsykiatrien styrkes

01-05-2019

Et ambitiøst initiativ skal give socialpsykiatrien et omfattende kvalitets- og kompetenceløft. Det nye initiativ skal understøtte udviklingen hen imod en mere recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang og derved styrke indsatsen til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Antallet af borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er steget ganske betydeligt.

Det omfatter både borgere med lettere vanskeligheder og borgere med mere komplekse behov, der udskrives fra behandlingspsykiatrien.

Heldigvis er der ofte gode udviklingsmuligheder, hvis borgerne får den rette støtte og hjælp af høj kvalitet.  

Recovery og rehabilitering

En lang række af landets kommuner er allerede godt i gang med at udvikle og omlægge indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder mod en mere recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Denne udvikling stiller store krav til både ledere og medarbejdere i kommunerne og på de socialpsykiatriske tilbud. Socialstyrelsen vil med et nyt ambitiøst initiativ, ’En styrket indsats i socialpsykiatrien’, understøtte kommuner og tilbud i denne udviklingsproces.  

Initiativerne

Formålet med ’En styrket indsats i kvaliteten i socialpsykiatrien’ er at understøtte et bredt kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien gennem to spor:

Spor 1: En strategisk udvikling og omlægning samt styrkelse af viden og kompetencer:

  • Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af indsatsen i socialpsykiatrien
  • Videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien
  • Udbredelse og forankring af viden om virksomme metoder og indsatser

Spor 2: Kvalitet og udvikling på de største ydelsesområder

  • Faglige pejlemærker for kvalitet i den socialpædagogiske bistand
  • Indsatskatalog om god kvalitet på botilbud
  • Guidelines til god faglig ledelse i tilbuddene samt ledernetværk

De to spor skal ses i tæt sammenhæng. En recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang vil være gennemgående for alle initiativer. Udgangspunktet er, med baggrund i den viden vi allerede i dag står på, at skabe en fælles kvalitetsforståelse på tværs af socialpsykiatrien, der har fokus på sundhed, forebyggelse, helhed og sammenhæng, borgerens progression og udvikling samt på borgerens nærmiljø i form af familie og netværk, fritid, uddannelse og beskæftigelse. 

Se den overordnede beskrivelse af initiativet om styrket kvalitet i socialpsykiatrien

Se beskrivelsen af de seks delinitiativer

Senest opdateret 01-05-2019

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her