Kursus: Redskaber til den forebyggende indsats for børn og unge

07-03-2019

'Indsatstrappens nøgletal' og 'Indsatstrappens udgiftsmodel' giver kommunerne mulighed for at følge udviklingen i deres foranstaltningsmønster for udsatte børn og unge. Redskaberne understøtter en meningsfuld brug af data til at kvalificere den sociale indsats. Socialstyrelsen udbyder nu et kursus i redskaberne.

Interesserer I jer for en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet i jeres kommune? Så kan det måske være relevant for jer at deltage i Socialstyrelsens nye kursus i de to redskaber, ’Indsatstrappens nøgletal’ og Indsatstrappens udgiftsmodel’

Som deltager får du indsigt i den faglige ramme for indsatstrappen og tankegangen bag en omlægning til en tidligere forebyggende indsats. Dernæst vil du blive introduceret til både ’Indsatstrappens nøgletal’ og ’Indsatstrappens udgiftsmodel’ og får mulighed for at  arbejde med nogle konkrete opgaver i redskaberne.

Hvad er Indsatstrappens nøgletal?

'Indsatstrappens nøgletal' er et redskab, som kommunerne bl.a. kan anvende til at følge foranstaltningsmønstret i forbindelse med omlægningen til en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. 

Redskabet er bygget op omkring det faglige koncept for en tidligere forebyggende indsats, herunder indsatstrappen, der illustrerer indsatser for børn og unge fra den helt tidlige forebyggelse på almenområdet til de mest indgribende foranstaltninger.

Læs mere om Indsatstrappens nøgletal

Hvad er Indsatstrappens udgiftsmodel?

Det er erfaringen, at en løbende opfølgning understøtter omlægningen. Til denne monitorering har Socialstyrelsen tidligere udviklet 'Indsatstrappens udgiftsmodel', som er et beregningsværktøj til at opgøre kommunernes udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde fordelt på trinnene på indsatstrappen. 

Modellen, der netop er opdateret, belyser det budgetøkonomiske perspektiv for kommunens foranstaltningsmønster.

Læs mere om Indsatstrappens udgiftsmodel

Kursus i begge redskaber

Er du interesseret i at vide mere om 'Indsatstrappens nøgletal' og ’Indsatstrappens udgiftsmodel’ , kan du tilmelde dig en af vores kursusdage. De holdes i Socialstyrelsens lokaler i Odense.

Praktiske oplysninger og tilmelding til kursus 1. april 2019

Praktiske oplysninger og tilmelding til kursus 2. maj 2019

Kurset er gratis, og vi sørger for forplejning til dagen.

 

 

Senest opdateret 22-03-2019

Kontakt

Christoffer Rasch
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her