Konference: Virksomme indsatser

18-09-2019

Udfordringer med bl.a. voksende målgrupper skaber et øget behov for at sikre indsatser til borgerne, der er både virksomme og omkostningseffektive. Vær med 21. oktober 2019, når Socialstyrelsen holder konference om det sociale voksenområde og kom hjem med ny viden og inspiration.

Borgere med flere komplekse problemer, socialpsykiatrien generelt og tværgående samarbejde er nogle af de faglige udfordringer, som undersøgelser viser, at mange kommuner slås med. Oveni oplever man mange steder, at flere målgrupper, også blandt de unge voksne, bliver større.  

Det skaber et naturligt fokus på at sikre, at de metoder, man investerer i som kommune, er velunderbyggede og virksomme. Metoder, der sikrer borgeren den rette hjælp, og som samtidig er omkostningseffektive.

Netop det er baggrunden for den konference om virksomme metoder på det sociale voksenområde, som Socialstyrelsen holder 21. oktober 2019 på Hotel Comwell i Kolding. Vær med, når et bredt udsnit af fagpersoner og organisationer sætter fokus på aktuelle problemstillinger og kom hjem med ny viden og inspiration til arbejdet med at udvikle jeres lokale indsatser.

Det kan du opleve på dagen

Socialstyrelsens vicedirektører Anya Krogh Manghezi og Niels Arendt Nielsen indleder dagen med at se på voksenområdet i helikopterperspektiv:

Hvor er det skoen trykker allermest lige nu, og hvordan sætter vi ind? Hvilke udfordringer og tendenser præger indsatsen for borgere med handicap, psykiske vanskeligheder eller social udsathed? Hvordan arbejder Socialstyrelsen med metodeudvikling, og hvilke muligheder er der for kommunerne for at få støtte?

Senere følger to rækker sessioner, hvor der bliver mulighed for at gå mere i dybden med specifikke emner og målgrupper. Blandt de 17 sessioner kan man fx høre om metoder til bostøtte, strategisk udvikling af socialpsykiatrien, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM, dobbeltdiagnoser, hjælp til borgere med ADHD og indsatser til unge med hhv. autisme, spiseforstyrrelser og rusmiddelproblemer.

På dagen vil der også være en paneldebat med deltagelse af en række af områdets centrale aktører, der vil bringe hver deres perspektiv ind i diskussionen af, hvordan vi skaber bedre, mere helhedsorienterede og tværsektorielle løsninger på voksenområdets udfordringer.

Praktiske oplysninger

Konferencen henvender sig primært til chefer og ledere på myndigheds- og tilbudsniveau samt udviklingskonsulenter, der beskæftiger sig med det sociale voksenområde i kommunerne. Andre interesserede er også velkomne.

Det er gratis at deltage. Hvis konferencen ser ud til at overtegnet, vil pladserne blive fordelt, så flest mulige kommuner og tilbud får mulighed for at deltage.

Konferencen afvikles i samarbejde med COK.

Tilmelding, det fulde program og oversigt over sessionerne på. COK.dk

 

 

 

 

Senest opdateret 02-10-2019

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her