Konference: Recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde

16-09-2019

Kom og hør om recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde på botilbud tirsdag den 12. november 2019, når Socialstyrelsen inviterer til konference i Odense. Tilmeld dig senest den 4. november 2019.

Socialstyrelsen inviterer til en stor konference den 12. november 2019, hvor der sættes fokus på recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde på botilbud.

Hør om perspektiver og erfaringer med recovery og rehabilitering, også fra et borgerperspektiv, og hør eksempler fra praksis om sammenhængen mellem recovery-tilgang og forebyggelse af vold. Tilmeldingen er nu åben.

Socialstyrelsen udgav ved udgangen af 2017 siden nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Konferencen om recovery og rehabilitering er en af mange formidlingsaktiviteter, der understøtter anvendelsen af de nationale retningslinjer.

Se de nationale retningslinjer om forebyggelse på botilbud

Se retningslinjerne i en 'Kort- og klart"- version

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse samt fra forvaltninger. Undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Dagens indhold

På konferencen kommer en række forskellige oplægsholdere, og giver deres perspektiver på temaet.

Alain Topor, professor ved Universitetet i Agder, Norge holder oplæg om recovery-kapital og samarbejde mellem borger og medarbejder.

Klavs Serup Rasmussen, chefkonsulent i Det Sociale Netværk fortæller om, hvordan peer-perspektivet kan bidrage til øget fælles læring hos borgere og medarbejdere, og dermed også bidrage til tryghed og trivsel i hverdagen.

Bodil Øster, forstander på Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune fortæller om botilbuddets recovery-tilgang og praksis med systematisk borgerinddragelse, herunder de dilemmaer, der kan opstå.

Tommy Neesgaard, centerleder i Udviklingscentret De 2 Gårde i Vejle Kommune fortæller om tilbuddets erfaringer med at gennemgå et indsatsforløb, og de forandringer forløbet har medført.

Socialstyrelsen fortæller om et fælles projekt, der handler om koordinering af tilsynsindsatsen mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet.

Chalotte Glintborg, lektor i rehabiliteringspsykologi ved Aalborg Universitet sætter fokus på betydningen af at inddrage borgernes indefra-perspektiv i samarbejdet med borgerne om indsatsen.

Hør også om, hvordan Socialstyrelsen kan hjælpe med at implementere anbefalingerne fra de nationale retningslinjer via et indsatsforløb til forebyggelse af voldsomme episoder.

Praktiske oplysninger

Programmet er offentliggjort, og man kan se det fulde program og tilmelde sig konferencen via Socialt Udviklingscenter SUS’ hjemmeside.

Se program og tilmeld dig her

Konferencen holdes i Odense Congress Center den 12. november 2019 kl. 10.00 - 15.30.

Prisen er 490 kr., og der er tilmeldingsfrist den 4. november 2019.    

Evt. praktiske spørgsmål vedr. konferencen kan stiles til sekretær i SUS Karin Toft-Christensen: ktc@sus.dk, tlf. 71 99 54 90.

Nyheden er opdateret 24. oktober med ny tilmeldingsfrist. Red. 

Senest opdateret 24-10-2019

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her