Konference: Recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde

21-02-2019

Kom og hør om recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde den 15. maj 2019, når Socialstyrelsen inviterer til konference i Odense. Tilmeld dig senest den 1. maj 2019.

Socialstyrelsen inviterer til en stor konference den 15. maj 2019, hvor der sættes fokus på recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde på botilbud. Hør om perspektiver og erfaringer med recovery og rehabilitering, også fra et borgerperspektiv, og hør eksempler fra praksis om sammenhængen mellem recovery-tilgang og forebyggelse af vold. Tilmeldingen er nu åben.

Socialstyrelsen udgav for godt et år siden nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Konferencen om recovery og rehabilitering er en af mange formidlingsaktiviteter, der understøtter anvendelsen af de nationale retningslinjer.

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter fra botilbud og boformer for hjemløse samt fra forvaltninger. Undervisere, borgere og pårørende er også velkomne.

Dagens indhold

På konferencen kommer en række forskellige oplægsholdere, og giver deres perspektiver på temaet.

  • Mike Slade, professor of Mental Health recovery and Social Inclusion, England, holder oplæg om at understøtte recovery og forebygge vold.
  • Klavs Serup, chefkonsulent, Det Sociale Netværk, fortæller om, hvordan peer-perspektivet kan bidrage til øget fælles læring hos borgere og medarbejdere, og dermed også bidrage til tryghed og trivsel i hverdagen.
  • Bodil Øster, forstander, Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune, fortæller om botilbuddets recovery-tilgang og praksis med systematisk borgerinddragelse, herunder de dilemmaer, der kan opstå.
  • Tommy Neesgaard, centerleder, Udviklingscentret De 2 Gårde i Vejle Kommune, fortæller om tilbuddets erfaringer med at gennemgå et indsatsforløb, og de forandringer forløbet har medført.
  • Arbejdstilsynet og Socialstyrelsen fortæller om et fælles projekt, der handler om koordinering af tilsynsindsatsen mellem Arbejdstilsynet og Socialtilsynet.
  • Chalotte Glintborg, adjunkt i rehabiliteringspsykologi, Aalborg Universitet, sætter fokus på betydningen af at inddrage borgernes indefra-perspektiv, altså hvordan indsatserne opleves af de personer, der modtager dem.

Man kan også høre om, hvordan Socialstyrelsen kan hjælpe med at implementere anbefalingerne fra de nationale retningslinjer via et indsatsforløb til forebyggelse af voldsomme episoder

Praktiske oplysninger

Programmet er offentliggjort, og man kan se det fulde program og tilmelde sig konferencen via Socialt Udviklingscenter SUS’ hjemmeside.

Se program og tilmeld dig her

Konferencen holdes i Odense Congress Center den 15. maj 2019 kl. 10.00 - 15.30.

Prisen er 490 kr., og der er tilmeldingsfrist den 1. maj 2019.    

Evt. praktiske spørgsmål vedr. konferencen kan stiles til sekretær Karin Toft-Christensen: ktc@sus.dk, tlf. 71 99 54 90.

Nyheden er opdateret 24. april med justeret tilmeldingsfrist

 

Senest opdateret 24-04-2019

Kontakt

Pauline Lunding
Chefkonsulent

Film om forebyggelse

Vi har lavet en introfilm om trivsel og tryghed på botilbud. 

Se filmen på YouTube

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her