Konference om retssikkerhed den 12. december 2019

14-11-2019

Socialstyrelsen og Ankestyrelsen inviterer til konference på Nyborg Strand om retssikkerhed på socialområdet med særligt fokus på handicap. Vær med, når vi sammen med social- og indenrigsminister Astrid Krag retter blikket mod retssikkerhedens aktuelle udfordringer og fremtidige retninger.

Den 12. december 2019 afholder Socialstyrelsen og Ankestyrelsen en konference om retssikkerhed på socialområdet med særligt fokus på borgere med handicap. Kom og vær med, når social- og indenrigsminister Astrid Krag slår dagen an og sætter fokus på retssikkerhed og kvalitet i det socialfaglige arbejde.

Konferencen henvender sig til medlemmer af socialudvalg i kommunerne, repræsentanter fra interesseorganisationer, centrale videnspersoner samt direktører, socialchefer og centerchefer fra kommunerne.

På konferencen er der oplæg om aktuelle udfordringer og fremtidige retninger med repræsentanter fra blandt andre kommunerne, Ombudsmanden og borgerrådgivningen i Roskilde Kommune. På dagen opleves også et borgerperspektiv, når Kis Holm Laursen, der er mor til et barn med et fysisk handicap, beretter om betydningen af kvalitet i sagsbehandlingen.

Derudover drøftes retssikkerhed, tillid mellem borger og myndigheder og kvalitet i det socialfaglige arbejde i en spændende paneldebat mellem interesseorganisationer, inden ministeren runder dagen af, samler op på indtryk og erfaringer og sætter rammen for det fortsatte arbejde med retssikkerhed.

Stande 

På konferencen kan der i pauserne gæstes stande fra Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) med materialer til videre læsning og inspiration til arbejdet med retssikkerhed og kvalitet i sagsbehandlingen.

Det er ikke muligt at tilkøbe en stand.

Tilmelding

Konferencen afholdes på Hotel Nyborg Strand den 12. december fra klokken 9.30 til 15.30.

Tilmelding til konference er gratis. Hvis konferencen bliver overtegnet, vil deltagere, der er i den primære målgruppe for konferencen, blive prioriteret. Endelig bekræftelse af tilmelding udsendes 2. december 2019.

Tilmeldingsfristen er 28. november 2019.

Tilmeldingen foregår via COK.dk, hvor programmet også er tilgængeligt.

Program og tilmelding til  konferencen om retssikkerhed

Nyheden er oprindelig oprettet 7. oktober 2019.. Den er senest opdateret 14. november 2019 med oplysninger om program m.v. og relanceret samme dato. Red.

Senest opdateret 14-11-2019

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her