Konference: Nyt materiale til sprogvurdering af 2-årige

14-03-2019

Socialstyrelsen afholder konference om et nyt materiale til sprogvurdering af 2-årige børn, ”Sprogvurdering 2 år”, og hvordan det kan anvendes i den pædagogiske praksis. Konferencen afholdes i København 30. april 2019 og i Aarhus 7. maj 2019.

Socialstyrelsen inviterer til konference 30. april 2019 i København og 7. maj 2019 i Aarhus om det nye materiale, der er udviklet til vurdering af 2-årige børns sprog.

På konferencen vil materialet ”Sprogvurdering 2 år” blive præsenteret, og der vil blive givet inspiration til udviklingen af den pædagogiske praksis med fokus på sprogstimulering.

Om Sprogvurdering 2 år

Hvis der er formodning om, at et barn kan have behov for sprogstimulering, skal kommunen gennemføre en sprogvurdering af barnet, når det er omkring 3 år.

Med lovændringen i dagtilbudsloven i 2017 blev det besluttet, at kommunerne kan fremrykke den lovpligtige sprogvurdering til 2-årsalderen for at styrke den tidlige indsats. Socialstyrelsen har derfor udviklet et materiale til sprogvurdering af 2-årige børn.

”Sprogvurdering 2 år” forventes frigivet i forbindelse med konferencerne med henblik på, at private it-leverandører kan udvikle en it-understøttelse af materialet. Kommunerne kan derefter købe en it-understøttelse af materialet på kommercielle vilkår.

Praktiske oplysninger

Konferencen er målrettet kommunale konsulenter og andre ressourcepersoner, der beskæftiger sig med sprogvurdering og sproglig udvikling på dagtilbudsområdet.

Tilmelding er åben nu. Det koster 200 kr. at deltage. Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser, og der opfordres derfor til, at I kun sender repræsentanter for aktører, der beskæftiger sig med sprogvurdering og sproglig udvikling på dagtilbudsområdet.

Tilmelding og yderligere oplysninger om konferencen 30. april 2019 i København


Tilmelding og yderligere oplysninger om konferencen 7.  maj 2019 i Aarhus

”Sprogvurdering 2 år” er udviklet for Socialstyrelsen af TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet.

Senest opdateret 27-01-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her