Konference: Investering i efterværn

22-08-2019

Hvordan skaber vi et efterværn, der giver de unge den hjælp og støtte, de har behov for? Syv kommuner har i samarbejde med Socialstyrelsen udviklet nye faglige pejlemærker om kvalitet i indsatsen til unge, der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson. Vær med, når Socialstyrelsen holder konference 7. november om det gode efterværn.

Unge, der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson, slås hyppigere end andre unge med sociale eller personlige problemer. Det kan fx dreje sig om psykiske vanskeligheder, ensomhed eller udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Det er derfor en målgruppe, der kan have behov for hjælp og støtte i overgangen til voksenlivet, og mange af de unge tilbydes efterværn efter servicelovens § 76. Men hvordan sikrer vi, at efterværnsindsatsen også har den rette kvalitet? Det er omdrejningspunktet for den konference, Socialstyrelsen nu inviterer til.

Fælles faglige pejlemærker

Konferencen tager afsæt i projektet Investering i efterværn, hvor syv danske kommuner arbejder målrettet med at styrke kvaliteten i den sociale indsats til unge i efterværn. Ideen er, at de unge gennem efterværnsindsatsen styrkes i overgangen til et stabilt og selvstændigt voksenliv med uddannelse, beskæftigelse, egen bolig og socialt netværk.

I projektet er der arbejdet med fire fælles faglige pejlemærker: Der er generelt sat fokus på at styrke kvaliteten, og der er afprøvet nye efterværnsindsatser.

Motivation og inddragelse af de unge har været et kerneområde, ligesom der er arbejdet med mål og opfølgning i forhold til de unges udvikling.

Der har desuden været særlig opmærksomhed på at styrke det tværgående samarbejde i forhold til de unge, som ofte har brug for flere velkoordinerede indsatser.

Det kan du opleve på dagen

På konferencen kan du høre oplæg i plenum, deltage i inspirationscafeer, hvor du kan få faglige input, og møde andre fagpersoner inden for ungeområdet.

Der vil være oplæg om, hvad der kendetegner målgruppen for efterværn, og om de fire nye faglige pejlemærker. Der vil også være input fra unge, som selv har haft en efterværnsindsats, og endelig kan du få inspiration fra de syv projektkommuner.

Praktiske oplysninger

Konferencen henvender sig til ledere og fagprofessionelle på det sociale område, som arbejder med unge.

Konferencen holdes i Korsør 7. november 2019. Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfrist: 25. oktober 2019.

Tilmeld dig konferencen 7. november: Ivestering i efterværn 

Program for dagen følger snarest.

Senest opdateret 22-08-2019

Kontakt

Rebecca Degn í Haraldsstovu
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her