Konference: Dagtilbud af høj kvalitet

22-08-2019

Pædagogisk kvalitet i dagtilbuddene har afgørende betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Men hvordan skaber vi høj kvalitet i det pædagogiske arbejde? Det spørgsmål er omdrejningspunkt for Praksiskonsulenternes konference den 27. november 2019. Tilmeldingen er åben.

BEMÆRK

Dagtilbudsområdet er ressortomlagt til Børne- og Undervisningsministeriet. Socialstyrelsen fortsætter med at bringe nyheder fra området indtil 1. september 2019. Herefter henvises til emu/dagtilbud, der netop har relanceret sin nyhedsfunktion.

Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet på emu/dagtilbud

Praksiskonsulenterne inviterer ledere og praktikere på dagtilbudsområdet til landsdækkende konference om høj kvalitet i dagtilbud. Konferencen finder sted onsdag den 27. november 2019 i Nyborg og afholdes i samarbejde med COK.

Høj kvalitet i dagtilbud - hvordan gør vi?

Fra forskning ved vi, at høj kvalitet i dagtilbud er afgørende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse – både nu og senere i livet. Samtidig ved vi, at kvaliteten øges, når den pædagogiske praksis og ledelse er baseret på solid faglig viden. Derfor inviterer Praksiskonsulenterne til landsdækkende konference om, hvordan vi i etablerer og leder en vidensinformeret pædagogisk praksis, der gavner alle børn, og særligt børn i udsatte positioner.

Årets konference vil bestå af både plenumoplæg og workshops, hvor der sættes fokus på, hvordan vi kan opsøge, indsamle og omsætte viden og data i den pædagogiske praksis i dagtilbud, så den pædagogiske kvalitet øges.

Plenumoplæggene stiller skarpt på, hvordan kvaliteten i den pædagogiske praksis i dagtilbud kan styrkes med forskellige vidensformer og inddragelse af børns perspektiver.

På konferencens workshops vil deltagerne blandt andet få mulighed for at arbejde med dannelse, legemiljøer, ledelse af børnefællesskaber, forældresamarbejde og børn i udsatte positioner.

Praktiske oplysninger

Konferencen henvender sig primært til pædagogiske medarbejdere og ledere samt pædagogiske konsulenter, og der er et begrænset antal pladser.

Konferencen afholdes onsdag den 27. november 2019 på Nyborg Strand Hotel, og deltagelse er gratis.

NB! Den oprindelige tilmeldingsfrist er udskudt, og du kan derfor stadig nå at sikre dig en plads. Den nye tilmeldingsfrist er  1. oktober 2019.

Tilmeldingen foregår via COKs hjemmeside:

Se programmet og tilmeld dig dagtilbudskonferencen 27. november

Nyheden er opdateret 10. september med oplysning om ændret tilmeldingsfrist. Red.

Senest opdateret 10-09-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her