Kommunerne: Her er vores største udfordringer på børne- og ungeområdet

03-07-2019

Kommunerne oplever særligt udfordringer i arbejdet med psykisk sårbare børn og unge, børn med autisme eller ADHD, skoleelever med højt fravær og unge med komplekse problemstillinger. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som VIVE har gennemført for Socialstyrelsen.

Hvilke problemstillinger fylder for kommunerne i indsatsen for socialt udsatte børn og unge og børn og unge med handicap? Og hvor oplever de behov for støtte? Det har VIVE undersøgt for Socialstyrelsen, og der er dermed for første gang skabt et landsdækkende overblik over, hvor kommunerne oplever udfordringer på området.

De største udfordringer

Undersøgelsen viser, at kommunerne har de største udfordringer i forbindelse med børn og unge, der er psykisk sårbare eller har autisme, ADHD eller lignende problematikker. Kommunerne oplever, at disse målgrupper er voksende, og at de generelt mangler virkningsfulde indsatser.

Skolefravær hos børn og unge, der er socialt udsatte eller har et handicap, er ligeledes et område, hvor kommunerne oplever store vanskeligheder. Den største udfordring her er at skabe klarhed om, hvilke problemstillinger, der skal håndteres via serviceloven, og hvad der skal løses via en særlig indsats på almenområdet.

Meget udsatte unge med komplekse problemstillinger er endnu en målgruppe, hvor der opleves væsentlige udfordringer. Udfordringerne drejer sig særligt om at sikre virkningsfulde indsatser og at motivere og fastholde de unge i disse indsatser.  

Udfordringer med samarbejde og koordinering på tværs af sektorer og afdelinger er en problemstilling, som går igen på tværs af forskellige målgrupper. Det opleves særligt som udfordrende at etablere et relevant og effektivt samarbejde med børne- og ungdomspsykiatrien omkring det enkelte barn eller den enkelte unge.

Resultater indgår i styrelsens udviklingsarbejde

Analysen baserer sig på en foranalyse og en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner, hvor 85 af landets kommuner deltog. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i januar og februar 2019.

Det fremgår af analysen, at det i høj grad er de samme udfordringer, der går igen på tværs af kommunerne, og det ser ikke ud til at spille nogen særlig stor rolle, at kommunerne har forskellige rammebetingelser.

Resultaterne af analysen vil indgå i Socialstyrelsens fortsatte arbejde med at udvikle nye vidensbaserede initiativer, der er målrettet de kommunale behov.

Se udgivelsen: Kommunernes perspektiver på børne- og ungeområdet

Senest opdateret 03-07-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her