Kommende udbud: Vedligehold og videreudvikling af fagsystem

09-12-2019

Fagsystemet VIAS bruges til at håndtere henvendelser til VISO. Socialstyrelsen vil senere udbyde opgaven med at vedligeholde og videreudvikle systemet, der har ca. 100 interne og 800 eksterne brugere.

Socialstyrelsen vil i 1. kvartal 2020 udbyde tjenesteydelser til vedligehold, videreudvikling og teknisk support af VIAS. VIAS er et fagsystem, som bruges af VISO til fordeling og behandling af henvendelser fra borgere og fagpersoner.

Socialstyrelsen opfordrer it-leverandører, der har erfaring med overtagelse og videreudvikling af systemer til at byde på opgaven.

Fakta om systemet

  • VIAS er en webapplikation, som er designet løbende og er blevet iterativt udviklet.
  • VIAS er et mindre system på ca. 200.000 linjer kildekode, primært skrevet i programmeringssproget ”JAVA”.
  • VIAS driftsafvikles på en platform bestående af markedsudbredt standardprogrammel, herunder JBOSS, Windows og MSSQL.
  • VIAS har flere integrationer til blandt andet Navision Stat og styrelsens ESDH-system
  • VIAS har ca. 100 interne og 800 eksterne brugere.

Udbuddet forventes offentliggjort i 1. kvartal af 2020 [bemærk ændret tidspunkt] og afvikles som et EU-udbud med forhandling. Materialet vil være at finde her på Socialstyrelsen.dk, når det offentliggøres.

Offentliggørelsen af udbuddet forventedes oprindelig at finde sted i  4. kvartal 2019., men er udskudt til 1. kvartal 2020. Nyheden blev oprettet 11. september 2019 og er opdateret og relanceret 9. december 2019 med oplysning om det ændrede tidspunkt. Red.

Senest opdateret 13-12-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her