Kom med på VISO-konferencen den 3. december 2019

03-09-2019

To markante oplæg i plenum og 15 sessioner om aktuelle socialfaglige emner er på programmet den 3. december på Nyborg Strand, når VISO holder sin årlige konference. Temaet er denne gang; ”Helhedsorientering på det specialiserede område – hvordan gør vi det?”

VISOs store årlige konference løber i år af stablen den 3. december, hvor vi er stolte over at kunne præsentere to markante oplæg i plenum og en lang række videnssessioner om aktuelle socialfaglige emner og problemstillinger.

Konferencens første hovedoplægsholder er Per Revstedt, som er uddannet psykolog og forfatter til bogen ”Motivationsarbejde”. Med oplægget vil han sætte fokus på, hvordan vi støtter og motiverer de borgere, som møder de professionelle hjælpere med skepsis.

Konferencens andet hovedoplæg står Morten Hulvej Rod og Leif Tøfting Kongsgård for. De vil tale om, hvordan man lokalt kan arbejde med at udvikle sin praksis i krydsfeltet mellem manualer og tavs viden. Rod er sundhedsfremmechef ved Steno Diabetescenter Copenhagen, og Kongsgaard er udviklingschef i Væksthusets forskningscenter.

Temaerne på videnssessionerne

De 15 sessioner spænder over en bred vifte af emner og målgrupper og sætter bl.a. fokus på VISO-specialisters erfaringer med en vidensbaseret, tværfaglig og helhedsorienteret tilgang i arbejdet med borgerne.

På børne- og specialundervisningsområdet kan man fx høre om arbejdet med børn og unge med autisme, herunder hvordan man i barnets netværk kan samarbejde om helhedsorienterede og koordinerede indsatser og inddrage barnets eget perspektiv. I en anden videnssession vil den internationalt kendte forfatter og forsker Kari Killén fortælle om tilgange til forståelse, forebyggelse og behandling af børn og familier, hvor der er omsorgssvigt eller risiko for det.

På voksenområdet kan man fx høre VISO-specialisten, psykolog Christina Gundgaard Pedersen præsentere neuroaffektiv pædagogik for mennesker med funktionsnedsættelse; en tilgang, som er både helhedsorienteret og individuelt tilpasset.

Socialstyrelsen inviterer til en session om, hvordan man på de sociale tilbud kan fremme trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere. Afsættet er de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Line Sidenius og Sussi Harpøth fra Askovhus giver ny viden om, hvorfor det kan være så svært at hjælpe borgere med en spiseforstyrrelse og giver redskaber til, hvordan du som fagperson kan få det tværsektorielle samarbejde omkring og med målgruppen stablet på benene. 

Praktiske oplysninger

Konferencen holdes på Nyborg Strand og henvender sig til ledere og fagpersoner i kommunale forvaltninger, kommunale, regionale og private botilbud, brugerorganisationer samt handicap- og udsatteråd.

Pris: 1.700 kr.

Se yderligere for tilmelding og program til VISO-konferencen

Senest opdateret 05-09-2019

Kontakt

Maria Kreutzmann Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her