Inspirationsmøde: Børn og unges hverdagsliv i en tidlig og forebyggende indsats

09-10-2019

Et godt hverdagsliv er afgørende for at styrke børn og unges trivsel, mestringsevne og relationer. Det sætter vi fokus på ved et inspirationsmøde den 9. december, hvor vi også skal høre VIVE fortælle om en række kommuners arbejde med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats.

Hvad betyder hverdagslivet, når vi taler om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge? Hvordan kan vi styrke samarbejdet på tværs af almen-, social- og civilsamfundsområdet om at sikre udsatte børn og unge har et godt hverdagsliv? Og hvordan går det i praksis med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner og arbejde ud fra et forebyggende mindset?

Det er omdrejningspunkterne for Socialstyrelsens inspirationsmøde den 9. december, som er det sidste af en række arrangementer i regi af Socialstyrelsens rådgivning om en tidligere forebyggende indsats.

Dagens indhold

Dagens program falder i to dele:

I den første del vil VIVE præsentere hovedresultaterne fra en erfaringsopsamling om en række kommuners arbejde med omlægning til en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Kommunerne har været en del af Socialstyrelsens rådgivning om en tidligere forebyggende indsats. Vi vil her blive klogere på tværgående udviklingstendenser og erfaringer i omlægningsprocessen samt høre om gode eksempler fra praksis.

VIVE’s erfaringsopsamling, der udarbejdes for Socialstyrelsen, udkommer i slutningen af året.

Et vigtigt mål med omlægningen til en tidligere forebyggende indsats er netop at sikre, at udsatte børn og unge får et så godt og almindeligt hverdagsliv som muligt. En velfungerende hverdag med dagtilbud eller skole, fritidsinteresser og kammerater er afgørende for alle børn og unge. Dels for trivslen her og nu. Og dels for udviklingen af relationer og mestringsevne – også på den længere bane.

Det sætter vi fokus på i programmets anden del, hvor Dorte Kousholt, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, og Maria Bruselius-Jensen, Center for Ungdomsforskning, vil udfolde og nuancere begrebet hverdagsliv i to plenumoplæg.

Dagens fokus på børn og unges hverdagsliv fortsætter i tre workshops med faglige input og inspiration til kommunal praksis på området:  

  • ’Hverdagslivsperspektivet på tværs af almen-, udfører- og myndighedsområdet’ ved Aabenraa Kommune.
  • ’Unges hverdagsliv og forebyggelse’ ved Socialstyrelsens Team Unge i Risiko.
  • ’Samarbejde med civilsamfundet om at understøtte udsatte børn og unges hverdagsliv’ ved Fredericia Kommune.

Praktiske oplysninger

Arrangementet afholdes den 9. december 2019 i Odeon (Odense), og det er gratis at deltage.

Det er målrettet kommunale chefer, ledere, medarbejdere og konsulenter på det specialiserede og almene børne- og ungeområde samt regionale og private leverandører fra civilsamfundet, faglige organisationer og lignende.

Fordelingen af pladser sker efter først til mølle-princippet.

Tilmeldingsfristen er den 25. november 2019.

Progam og tilmelding til inspirationsmødet 9. december

Nyheden er opdateret. 12. og 14. november med oplysninger om hhv. forlængelse af tilmeldingsfrist og program. Red.

Senest opdateret 14-11-2019

Kontakt

Cecilie Blicher Petersen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her