Informationsmøder: Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

13-08-2019

Vær med til at tegne fremtidens socialpsykiatri. Socialstyrelsen afholder informationsmøder tre steder i landet om ”Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning”. Mød op og hør mere om puljen og ansøgningsprocessen.

Socialstyrelsen udmeldte før sommerferien en pulje til udvikling af socialpsykiatrien: ”Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning”.

Nu afholdes informationsmøder i København, Odense og Aarhus for alle kommuner, der overvejer at ansøge puljen og derfor ønsker mere viden om initiativet.

Med investeringspuljen får to til fire af de kommuner, der er længst i udviklingen af socialpsykiatrien, mulighed for at indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen og PwC/VIVE om at tegne retningen for fremtidens socialpsykiatri.

Kommuner, der ikke modtager puljemidler, vil blive inviteret til at deltage som referencekommuner og dermed få mulighed for både at bidrage og drage nytte af den viden og erfaring, der udvikles i partnerskaberne.

Udvikling af koncept for omlægning

De kommuner, der opnår tilskud fra investeringspuljen, skal bistå med at udvikle, afprøve og implementere et koncept for en udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod øget recovery-orientering og rehabilitering.

Konceptet vil indeholde en strategisk ramme for processen og en række kernelementer for den recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang. Kerneelementerne vil være på både strategisk, myndigheds- og tilbudsniveau. Konceptet skal på længere sigt kunne anvendes af andre kommuner, der ønsker en tilsvarende omlægning.

Initiativet gennemføres i perioden 2019 til ultimo 2022.

Der er afsat i alt 13 mio. kr. i puljen, og ansøgningsfristen er den 17. september kl. 12.00.

Læs mere om investeringspuljen på Tilskudsportalen

Partnerskabsprojektet er indgår som et delinitiativ under en større indsats til styrkelse af socialpsykiatrien.

Se en kort beskrivelse af delinitiativet om partnerskabsprojektet

Praktisk om informationsmøderne

Informationsmøderne er forbeholdt kommuner, der overvejer at ansøge om midler fra investeringspuljen.

På informationsmøderne vil vi fortælle mere om investeringspuljen, ligesom der vil være mulighed for at stille afklarende spørgsmål om puljen og initiativet. Møderne holdes:

  • Odense: 19. august kl. 15-16.30 i Socialstyrelsen, Skibhusvej 52B, lokale 1
  • Aarhus: 22. august kl. 13.30-15.00  hos PwC, Jens Chr. Skous Vej 1
  • København: 28. august kl. 14.30-16 hos PwC, Strandvejen 44.  

Tilmelding

Tilmelding til informationsmøderne kan ske pr. mail til projektleder Maria Lincke: mljo@socialstyrelsen.dk

Nyheden er opdateret 16. august pga. en fejl i den ene adresse. Red.

Senest opdateret 16-08-2019

Kontakt

Maria Lincke Løkke
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her