Informationsmøde: Tre nye ansøgningspuljer på anbringelsesområdet

09-08-2019

Socialstyrelsen igangsætter tre nye projekter for at styrke anbragte børn og unges opvækst, trivsel og udvikling. Kom til informationsmøde 10. september 2019 i Odense om de kommende ansøgningspuljer og hør mere om, hvordan din kommune kan være med i projekterne.

Der er behov for at styrke indsatsen over for børn og unge, der er anbragt eller står på kanten af en anbringelse, så det sikres, at deres opvækst, trivsel og udvikling bliver så god som mulig.

Derfor er Socialstyrelsen på vej med tre ansøgningspuljer, hvor interesserede kommuner kan søge om at deltage i et fælles arbejde med at udvikle tre konkrete indsatser, der skal være med til at løfte viden og praksis på området.

Informationsmøde 10. september

I forbindelse med puljeudmeldingen afholder Socialstyrelsen 10. september 2019 et informationsmøde i Odense, hvor I kan høre mere om de enkelte ansøgningspuljer, og hvordan I kan søge om at være med i projekterne.  

Som projektkommune får man en unik mulighed for at deltage i et udviklingsrum, hvor man samarbejder med Socialstyrelsen, andre kommuner og centrale fagpersoner på området om at udvikle sociale indsatser til gavn for børn og unge. I projektperioden bliver I samtidig klogere på egen praksis, og på sigt kan jeres arbejde inspirere og evt. udbredes til andre kommuner.

Beskrivelse af de tre ansøgningspuljer

Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

De deltagende kommuner skal bidrage til at udvikle en indsatsmodel, som skal løfte anbragte børn og unges faglige niveau i grundskolen, sociale relationer og generelle trivsel for dermed at sikre, at de får det bedst mulige udbytte af deres skolegang både fagligt og personligt.

Indsatsmodellen skal udvikles i samarbejde med 5–6 kommuner i perioden fra 1. januar 2020 til december 2022. Ansøgningspuljen er på 20 mio. kr. I projektperioden støttes de deltagende kommuner med kompetenceudvikling og med at skabe et helhedsorienteret samarbejde omkring de anbragte børn og unge på tværs af skole og anbringelsessted.

Læs mere om projektet om styrket læringsmiljø

Målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt

De deltagende kommuner skal bidrage til at udvikle en indsats til forældre til anbragte børn eller unge. Indsatsen skal have fokus på at forbedre forældrekompetencer, skabe øget ro og stabilitet i samværet mellemforældre og barn og forbedre samarbejdet mellem forældre, kommune og anbringelsessted.

Den nye indsats skal udvikles og implementeres i samarbejde med 3 - 4 kommuner i perioden fra 1. januar 2020 til december 2022. Ansøgningspuljen er på 11 mio. kr. I projektperioden støttes de deltagende kommuner med kompetenceudvikling og processtøtte:

Læs mere om projektet om målrettet forældrestøtte

Styrket familiebehandling i udsatte familier

De deltagende kommuner skal bidrage til at udvikle en model for familiebehandling til meget udsatte familier. Modellen sigter på at styrke den samlede familie igennem en støttende, udviklende og kompenserende indsats.

Indsatsen skal udvikles og implementeres i samarbejde med 4–5 kommuner i perioden fra 1. januar 2020 til december 2022. Ansøgningspuljen er på 22,6 mio. kr. I projektperioden støttes de deltagende kommuner med kompetenceudvikling og processtøtte.

Læs mere om projektet om styrket familiebehandling

Praktiske oplysninger

Socialstyrelsen afholder informationsmødet om de tre puljer kl. 10:00 – 14:30 den 10. september 2019 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, der ligger tæt på Socialstyrelsens lokaler.

Det er gratis at deltage i mødet.

Tilmeld dig informationsmødet om de tre puljer på anbringelsesområdet

Ansøgningspuljerne udmeldes alle tre her i sensommeren 2019 på Tilskudsportalen, forventeligt ultimo august eller primo september. Hold øje med punktet Aktuelle puljer:

Ansøgningspuljerne udmeldes på denne side på Tilskudsportalen

Du kan også tilmelde dig Socialstyrelsens nyhedsbrev, og du vil så automatisk modtage en mail, når vi udmelder nye ansøgningspuljer.

Ja tak, tilmeld mig nyhedsbrevet

Senest opdateret 09-08-2019

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her