Informationsmøde: Få støtte til at arbejde med virksomme bostøttemetoder

06-11-2019

Socialstyrelsen giver støtte til at implementere Åben Dialog, Critical Time Intervention (CTI) eller Social Færdighedstræning, der alle har vist gode resultater i indsatsen på voksenområdet. Hør mere om både metoderne og støttemulighederne på vores informationsmøde 20. november i Odense.

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og uddannelse til kommuner eller tilbud, der vil implementere en eller flere af bostøttemetoderne Åben Dialog, Critical Time Intervention (CTI) eller Social Færdighedstræning. Der er ansøgningsfrist 9. december.

Hvis I har interesse i at høre nærmere om processen og indholdet i den samlede støtte, kan I inden da deltage i et informationsmøde den 20. november k. 13 - 15 i Socialstyrelsens lokaler i Odense.

Det kan I høre om på mødet

På mødet vil Socialstyrelsen præsentere de tre metoder og  rammerne for implementeringsarbejdet, herunder hvilke forventninger der er til kommunens bidrag. Endelig gennemgås ansøgningsmaterialet og den videre proces.

De tre bostøttemetoder, der udbredes, har vist sig effektive i forhold til at understøtte, at borgerne får det bedre, og at støttebehovet reduceres.

Socialstyrelsen har indgået aftaler med uddannelsesleverandører, som vil stå for uddannelse og sparring af medarbejderne. Styrelsen vil understøtte implementeringsprocessen, så metoderne forankres godt i organisationen.

Tilmelding til informationsmøde her

 

Senest opdateret 06-11-2019

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Rettelse

Den hidtidige leverandør af undervisning i Åben Dialog har desværre ikke mulighed for at tilbyde yderligere undervisning. Der kan derfor ikke aktuelt søges implementeringsstøtte til Åben Dialog som det ellers fremgår i denne nyhed. 

Der kan fortsat søges støtte til metoderne Social Færidighedstræning og CTI.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her