Høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

08-01-2019

Den skriftlige høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde er nu i gang. Høringsperioden slutter den 30. januar 2019.

Socialstyrelsen afholder hvert år en skriftlig høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Årets høring foregår i perioden 8. januar til 30. januar 2019.

Indgivelse af høringssvar

Under høringsperioden kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til områder, hvor der efter deres mening er en begrundet bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering.

I kan give jeres input ved at udfylde og indsende høringsskemaet, der er tilgængeligt hos Rambøll:

Høringsskema om målgrupper og indsatser

Den nationale koordinationsstruktur

Socialstyrelsen arbejder i regi af den nationale koordinationsstruktur for at modvirke en uhensigtsmæssig afspecialisering på social- og specialundervisningsområdet.

Socialstyrelsen kan blandt andet modvirke en uhensigtsmæssig afspecialisering ved at:

  • følge udviklingen i og indsamle og formidle viden om målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde
  • sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som matcher målgruppernes særlige behov
  • udarbejde vejledende forløbsbeskrivelser med faglige anbefalinger til kommunerne om, hvem der gør hvad, og hvornår det går det, i forhold til den målgruppe forløbsbeskrivelsen omhandler.

Socialstyrelsen annoncerer derfor hvert år en skriftlig høring, hvor bruger- og interesseorganisationer har mulighed for at komme med deres input til Socialstyrelsens varetagelse af den nationale koordinationsstruktur.

Yderligere information om National Koordination kan fås på Socialstyrelsens hjemmeside og via en ny præsentationsvideo.

Læs mere den nationale koordinationsstruktur

Se Socialstyrelsens nye video om den nationale koordinationsstruktur

Senest opdateret 09-01-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her