Hjælpemiddelbasen: Dialogmøde om tryghedsskabende velfærdsteknologi

28-02-2019

Socialstyrelsen inviterer forhandlere og producenter til dialogmøde om tryghedsskabende velfærdsteknologi i relation til servicelovens magtanvendelsesregler. Mødet holdes 27. marts 2019 i Odense. Baggrunden for mødet er et nyt lovforslag, som forventes at blive vedtaget i løbet af foråret.

Hjælpemiddelbasen indeholder oplysninger om mere end 68.000 forskellige hjælpemidler til fx ældre og personer med handicap.  Socialstyrelsen afholder løbende dialogmøder med producenter og forhandlere af hjælpemidler og vil nu gerne invitere til et møde om tryghedsskabende velfærdsteknologi i relation til magtanvendelsesreglerne på voksenområdet.

Ny lovgivning og nyt råd

Folketinget forventes i løbet af foråret 2019 at vedtage et lovforslag om ændrede magtanvendelsesregler på voksenområdet (L 156). Med lovforslaget foreslås det bl.a. at nedsætte et råd, der skal vurdere, hvilke former for tryghedsskabende velfærdsteknologi, der skal kunne anvendes efter servicelovens magtanvendelsesregler. Det kan fx dreje sig om GPS-teknologier o.l. til borgere med demens.

Formandskabet og sekretariatsbetjeningen for rådet ventes at blive forankret i Socialstyrelsen, og Socialstyrelsen ønsker derfor, at Hjælpemiddelbasen kvalificeres og opdateres, så rådet får lettere adgang til at vurdere produkter og marked.  

På mødet vil der være en dialog om Hjælpemiddelbasens struktur og Socialstyrelsens proces for indsamling af data om hjælpermidlerne til basen. Desuden vil der være en introduktion til det kommende arbejde for rådet for tryghedsskabende velfærdsteknologi.

Praktiske oplysninger

Dialogmødet foregår onsdag 27. marts 2019 kl. 13-15 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.

Der er begrænset antal pladser. Ved tilmelding bedes antal deltagere oplyses.

Tilmelding sker ved at sende en e-mail til hmi-basen@socialstyrelsen.dk senest tirsdag den 19. marts 2019.

Lovforslaget om de ændrede magtanvendelsesregler forventes vedtaget i foråret 2019.

Bestemmelserne om rådet for tryghedsskabende velfærdsteknologi foreslås at træde i kraft 1. juli 2019, mens  de øvrige dele af lovforslaget foreslås at træde i kraft 1. januar 2020.

Lovforslaget om de ændrede magtanvendelsesregler forventes vedtaget i foråret 2019.

Bestemmelserne om rådet for tryghedsskabende velfærdsteknologi foreslås at træde i kraft 1. juli 2019, mens  de øvrige dele af lovforslaget foreslås at træde i kraft 1. januar 2020.

Senest opdateret 28-02-2019

Kontakt

Thomas Lyhne
Chefkonsulent

Hjælpemiddelbasen indeholder oplysninger om mere end 68.000 forskellige hjælpemidler og ca. 1.150 forhandlere af hjælpemidler.

Gå til Hjælpemiddelbasen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her