Hjælp til unge med spiseforstyrrelser og selvskade

25-09-2019

Spiseforstyrrelser og selvskade er udbredte problemer blandt unge. Begge former for adfærd kan ses som en affektregulering, der dækker over indre smerte. En ny indsatsmodel beskriver fem principper for en målrettet indsats, der kan hjælpe de unge, og kommer med konkrete eksempler fra praksis.

En tidlig og målrettet indsats kan være afgørende for, at unge med en spiseforstyrrelse eller selvskade fastholder eller genetablerer deres ungdomsliv med sociale fællesskaber, uddannelse og arbejde. Der har imidlertid manglet viden om, hvordan en lovende og målrettet indsats kunne se ud for de to målgrupper af unge, som har væsentlige lighedspunkter.

Det er baggrunden for en ny udgivelse om en kommunal indsatsmodel målrettet unge med selvskade og spiseforstyrrelser, som Metodecenteret og Defactum har udarbejdet for Socialstyrelsen.

Symptom på en bagvedliggende problematik

Selvskade og spiseforstyrrelser bliver typisk udløst, når de unge oplever svære situationer eller følelsesmæssige kriser, fx foranlediget af mobning eller forældrenes skilsmisse. Selvskaden eller spiseforstyrrelsen bruges til at få afløb for en indre, psykisk smerte ved at give den et fysisk udtryk, der giver en kortvarig lindring og en følelse af kontrol.   

Spiseforstyrrelser og selvskade kan således ses som et udtryk for affektregulering, hvor det bliver en central socialfaglig opgave at bryde den unges adfærdsmønster og sætte andre mestringsstrategier i stedet. De dybereliggende årsager kan være mangeartede, og det er derfor afgørende at forsøge at se bagom den spiseforstyrrede eller selvskadende adfærd, der blot er symptomer på en bagvedliggende problematik.

Indsatsmodellen

Den nye indsatsmodel beskriver fem tværgående principper for en lovende og målrettet indsats. Hvert princips relevans beskrives i forhold til unge med selvskade og spiseforstyrrelser og er understøttet af kommunale eksempler på, hvordan princippet kan omsættes til praksis.

Indsatsmodellen er udviklet med afsæt i både forskning på området og identificering af 11 lovende kommunale indsatser, der alle har perspektivrige og overførbare kerneelementer. De 11 indsatser er bl.a. åben rådgivning, faciliterende støttetilbud, tværorganisatoriske samarbejder og indsatsforløb med fx individuelle- og gruppeforløb.

Udgivelsen kan anvendes af politiske og administrative beslutningstagere, udviklingskonsulenter samt fagprofessionelle til at hente viden og inspiration til arbejdet med at hjælpe unge med spiseforstyrrelser og/eller selvskade.

Hent indsatsmodellen vedr. unge med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd (pdf)

Viden om unge med selvskade og spiseforstyrrelser

Samtidig med hovedudgivelsen publiceres en målgruppebeskrivelse af hhv. unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.  

Udgivelsen redegør bl.a. for målgruppernes karakteristika, adfærdsmønstre og kerneproblematikker og viser, at der er væsentlige lighedspunkter mellem dem, og at det derfor er muligt at tilrettelægge en indsats, som henvender sig til begge grupper af unge.

Hent  målgruppebeskrivelsen vedr. unge med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd (pdf)

Nyheden er rettet 24. oktober 2019 med fjernelse af tal for omfanget af selvskade og spiseforstyrrelser. Der henvises til Målgruppebeskrivelsen ovenfor for et mere præcist og fyldestgørende billede af omfanget. 

Senest opdateret 24-10-2019

Konference

Vær med i workshop om selvskade og spiseforstyrrelser, når Socialstyrelsen holder konference 21. oktober om virksomme indsatser.

Se nyhed om konferencen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her