Har du set Børnekataloget 2020?

11-12-2019

Børnekataloget 2020 byder på en bred vifte af kurser for fagpersoner, der arbejder på området for udsatte børn og unge. Tilmeld dig nu, og få opdateret viden om bl.a. lovgivning, målgrupper, sagsbehandling eller tidlig indsats. Kurserne tilbydes over hele landet.

Socialstyrelsen tilbyder løbende en lang række kurser gennem Børnekataloget til ledere og fagpersoner på børn- og ungeområdet. Kataloget for 2020 er tilgængeligt nu og åbent for tilmeldinger.

Vi tilbyder 13 videnskurser med konkret viden om et afgrænset tema og tre metodekurser, hvor der er mulighed for at gå mere i dybden. Der er kursusdatoer allerede tidligt i det nye år, så tjek kataloget og se, om der er noget for jer!

Kurserne henvender sig til kommunale ledere og sagsbehandlere, medarbejdere i de sociale tilbud samt frontpersonale i de almene tilbud, som arbejder med opsporing af udsatte børn og unge.

13 videnskurser

Videnskurserne varer én undervisningsdag og tilbyder konkret viden om aktuelle temaer på børne- og ungeområdet. Det enkelte kursus kan inddrage fx ny lovgivning, forskning, centrale udviklingsinitiativer eller eksempler på, hvordan andre kommuner har arbejdet med en given problemstilling, indsats eller målgruppe.

Vi tilbyder videnskurser om:

 • Brugen af § 11,3 i det tidligt forebyggende arbejde
 • Børn som pårørende
 • En sammenhængende ungeindsats
 • Matchning til en foranstaltning
 • Efterværn
 • Myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund
 • Myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser
 • Myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb
 • Opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager
 • Opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet
 • Plejefamilieområdet
 • Skolegang og skolevægring
 • Underretninger

Metodekurser om ICS og udredningsværktøjet

Metodekurserne forløber over tre undervisningsdage og har specifikt fokus at understøtte udbredelsen og implementeringen af de socialfaglige metoder Integrated Children’s System (ICS) og udredningsværktøjet.

Kurserne giver deltagerne træning i anvendelsen af de konkrete metoder og de bagvedliggende socialfaglige teorier. Der tages udgangspunkt i udgivelsen ”Kvalitet i sagsbehandlingen – en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværktøjet”.

Der tilbydes dels et basiskursus og et superbrugerkursus i ICS og dels et basiskursus i udredningsværktøjet.

Praktiske oplysninger

Videns- og metodekurserne tilbydes forskellige steder i landet som åbne kurser til en pris af 450 kr. pr. kursist pr. kursusdag. Du kan finde information om datoer, sted og tilmelding på Børnekatalogets hjemmeside børnekataloget.dk, der drives af VIA. Hjemmesiden opdateres løbende. Begge kursustyper kan også rekvireres og afholdes særligt for jeres kommune.

På Børnekatalogets hjemmeside findes desuden information om Børnekatalogets praksiskurser. Et praksiskursus forløber over fem dage og har særligt fokus på at forankre ny viden i den kommunale praksis. Et praksiskursus skal derfor rekvireres samlet af jeres kommune og skræddersys til jeres konkrete behov.

Proceduren for kommuner, der ønsker at rekvirere et praksis-, videns- eller metodekursus til kommunen, er også beskrevet på børnekataloget.dk.

Se alle kursusmuligheder og find praktisk info på børnekataloget.dk

Læs mere om Socialstyrelsens andre tilbud på efter- og videreuddannelsesområdet

Senest opdateret 11-12-2019

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her