Handicappuljen 2019

07-02-2019

Der er udmeldt en ansøgningspulje til støtte af koloniophold, familieferier i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre og søskende (Handicappuljen). Ansøgningsfrist: 15. marts 2019.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 18,7 mio. kr., som skal sikre koloniophold, familieferie i ind- og udland og kursusvirksomhed for handicappede børn og unge samt deres forældre og søskende (Handicappuljen).

Med ansøgningspuljen kan ansøgere søge om støtte til at afholde koloniophold, familieferie i ind- og udland og kursusvirksomhed. Konkret kan der bl.a. søges om støtte til omkostninger til oplægsholdere, hjælpere og  kost og logi.

Ansøgningspuljen udmøntes med inddragelse af et bevillingsudvalg, som består af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og Sjældne Diagnoser.

Målgruppe

Målgruppen er handicappede børn og unge under 25 år samt deres forældre og søskende.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 15. marts 2019 kl. 12:00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er landsdækkende handicaporganisationer- og foreninger.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. 

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 07-02-2019

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her