Handicap 2019: Beskæftigelse, uddannelse og handicap

23-01-2019

Socialstyrelsen og COK inviterer for tredje gang til den nationale handicapkonference. Vær med 24. april i Odense, hvor vi sætter fokus på, hvordan borgere med handicap i højere grad kan blive en del af arbejdsmarkedet og få en uddannelse.

At indgå i et arbejdsfællesskab har for mange mennesker stor betydning for deres trivsel og livskvalitet.  Aktuelt har vi en høj beskæftigelse i Danmark, men alligevel står en al for stor del af personer med handicap udenfor arbejdsmarkedet eller mangler uddannelse. Understøttende social- og handicapfaglige indsatser er væsentlige i bestræbelserne på, at få flere borgere med handicap i uddannelse og beskæftigelse.

Det kan du opleve på konferencen

Det er baggrunden for den nationale handicapkonference 2019, der holdes under overskriften ”Beskæftigelse, uddannelse og handicap”.  Programmet byder på oplæg og sessioner, der giver ny viden, ny inspiration og konkrete veje at forfølge i arbejdet med at få flere i beskæftigelse og uddannelse, bl.a. disse:

  • Når det synlige handicap bliver en elefant i rummet. Nanna Mik-Meyer, professor MSO, CBS
  • Fra erhvervsevne til arbejdsevne. Finn Amby, adjunkt, ph.d. VIA
  • Åbne, inkluderende og tilgængelige arbejdspladser for personer med bevægelseshandicap?  Thomas Bredgaard, professor MSO, Aalborg Universitet
  • Koblingskompetencer – the missing link i beskæftigelsesindsatsen? Henning Jørgensen, professor, Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA, Aalborg Universitet.

Praktiske oplysninger om konferencen

Konferencen bliver holdt 24. april i Odense, og der er tilmeldingsfrist 15. marts. Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig konferencen på COKs hjemmeside, hvor du også kan finde oplysninger om pris, rabatmuligheder mv.

Yderligere oplysninger og tilmelding på COKs hjemmeside

Senest opdateret 24-01-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her