Fokus på overgreb – opkvalificering til anbringelsesområdet

03-05-2019

Socialstyrelsen har forskellige tilbud, som alle har til formål at opkvalificere medarbejdere og ledere på anbringelsesområdet i at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge. Alle tilbud er gratis.

Socialstyrelsen tilbyder ledere og medarbejdere på anbringelsesområdet gratis støtte til at kvalificere arbejdet med at forebygge, opspore og håndtere overgreb mod børn og unge. Det kan både dreje sig om psykisk og fysisk vold og om seksuelle overgreb.

Der tilbydes forskellige former for støtte, der har fokus på at styrke ledere og fagpersoners viden om, hvordan man konkret kan arbejde med området. Hvilke tegn og reaktioner skal man fx være opmærksom på, og hvordan kan man tale med børn om overgreb? Hvilke handlemuligheder er der, og hvornår er der handlepligt?

Muligheden for opkvalificering gælder både døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier.

Temadage for plejefamilier

Socialstyrelsen tilbyder temadage for plejefamilier og familieplejekonsulenter om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Temadagene varer seks timer og indeholder oplæg og øvelser om, hvordan man forebygger og opsporer overgreb, og hvordan man håndterer mistanke eller viden om overgreb mod et barn.

Læs mere om temadage for plejefamilier her

Spillerum - et samtaleredskab om grænser

Spillerum er et samtaleredskab, som støtter børn i at genkende, forstå, udvikle og sætte grænser, og se og respektere andres grænser.
Børns evne til at sætte grænser og respektere andres grænser er med til at forebygge seksuelle overgreb.

Socialstyrelsen tilbyder et begrænset antal kurser i Spillerum for anbringelsessteder i 2019. Kurser i Spillerum adskiller sig fra de øvrige tilbud ved det specifikke fokus på forebyggelse. Bemærk ansøgningsfrist d. 1.juni 2019.

Læs mere om Spillerumskurser her

Senest opdateret 24-02-2022

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her