Film om MOVE

31-01-2019

Se introduktionsfilmen om MOVE, der er en metode til behandling af unge, der har problemer med rusmidler. Der er også lavet undervisningsfilm, der uddyber metoden.

MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) er en  velafprøvet metode til behandling af rusmiddelproblemer blandt unge i alderen 15 - 25 år.

Evalueringer viser, at 50 pct. bliver stoffri efter ni måneder, og at resultaterne stort set er fastholdt, når man måler igen efter yderligere et år.

Metoden bygger på samtalebehandling kombineret med en række strukturelle elementer.

Der er udarbejdet en introduktionsfilm, der helt kort fortæller om metoden.

 

 

Undervisningsvideoer om MOVE

Udover introduktionsfilmen er der udarbejdet en række undervisningsvideoer til fagpersoner, der vil arbejde med metoden.

Videoerne, der er tilgængelige på websitet "Behandlingsportalen" under Center for Rusmiddelforskning, er tænkt som et supplement til manualen om metoden.

Manual: "MOVE - struktureret, forstærkende rusmiddelbehandling"

Se undervisningsvideoerne om MOVE på CRFs' site "Behandlingsportalen"

Senest opdateret 31-01-2019