Få støtte til en virksom indsats til forældre med et barn med handicap

21-02-2019

Kommuner kan nu komme til at arbejde med forældreindsatsen Stepping Stones. Kom til inspirationsdag 27. marts 2019 og hør om andre kommuners erfaringer med den evidensbaserede metode - og om støtte til implementering, uddannelse og resultatdokumentation.

Socialstyrelsen afholder 27. marts 2019 en gratis inspirationsdag for alle kommuner, som gerne vil arbejde med den australske, evidensbaserede indsats Stepping Stones. Indsatsen er rettet mod familier med et barn med handicap.

Med satspuljeaftalen fra 2019 blev der afsat midler til at udbrede Stepping Stones i 10-18 kommuner. Landets kommuner får mulighed for at søge implementeringsstøtte og uddannelse i Stepping Stones i foråret 2019.

Socialstyrelsen har tidligere afprøvet Stepping Stones i 5 kommuner som led i program om indsatser til forældre med børn med handicap.  VIVE’s evaluering fra 2018 viste gode resultater: Forældre føler sig fx mindre stressede og mere kompetente i forældrerollen, efter de har modtaget indsatsen.

Det kan I opleve på dagen

Til inspirationsdagen kan I høre om, hvad Stepping Stones er, hvilke erfaringer praktikere og ledere har med at arbejde med og implementere indsatsen i deres kommune, hvordan Socialstyrelsen understøtter implementeringen af Stepping Stones, og hvordan man kan arbejde med resultatdokumentation.

Socialstyrelsen anbefaler, at både beslutningstagere og medarbejdere (evt. med erfaring i familiebehandling) deltager for at få det bedste beslutningsgrundlag for, om indsatsen er relevant i jeres kommune.

Praktiske oplysninger

Inspirationsdagen holdes 27. marts 2019 i Odense. Der er tilmeldingsfrist 13. marts.

Tilmelding og yderligere oplysninger om inspirationsdagen

Hvis du vil vide mere

På voksenområdet kan kommuner også søge om støtte til implementering af virksomme metoder.

Læs om rådgivning og uddannelse i forskellige bostøttemetoder

Nyheden er oprettet 30. januar 2019 og opdateret 21. februar 2019.

Senest opdateret 21-02-2019

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her