Få rådgivning om børn med skolevægring

22-08-2019

Nogle børn og unge med autisme viser sig aldrig i skolen eller har et meget højt fravær. Forløbene kan være meget komplekse, bl.a. fordi børnene ofte har andre diagnoser og vanskeligheder. Ring til VISO og hør, hvad vi kan tilbyde, hvis skolevægring er en problemstilling i jeres kommune.

De fleste børn og unge er nu startet i skole igen efter ferien. Men ikke alle. Nogle har desværre så udprægede problemer med skolen, at de kun sjældent eller aldrig møder op. Det kan bl.a. gælde nogle børn og unge med autisme.

Skolevægring er en problemstilling, der fylder i mange kommuner, og forløbene kan være meget komplekse. Dels fordi børnene ofte vil have andre diagnoser og vanskeligheder, fx angsttilstande. Og dels fordi der ofte er mange forskellige fagpersoner og instanser involveret.  

Ikke to børn er ens, og der kan derfor heller ikke udpeges enkeltstående årsager til skolevægringen. Indsatsen må tilpasses det enkelte barn og dets omgivelser og kræver viden om autisme og eventuelle afledte effekter.

VISO har særligt fokus på skolevægring og autisme og tilbyder gratis rådgivning til kommuner og fagpersoner. Ring til os på 72 42 40 00 og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde.

Hvis du vil vide mere…

Socialstyrelsen har tidligere udgivet en kortlægning af autisme og skolevægring hos børn og unge i alderen 11-16 år. Kortlægningen, der er udarbejdet af VISO og styrelsens Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed, er dels baseret på en gennemgang af VISO-sager på området og interviews med specialister, dels på et litteraturstudie. 

Læs mere om undersøgelsen om skolevægring


Læs mere om VISO – den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation

 

 

Senest opdateret 23-08-2019

Kontakt

Gitte Brogaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her