Få rådgivning og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning

31-10-2019

Styrk jeres bostøtteindsats: Kommuner kan nu for sidste gang søge om rådgivning og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning som gruppeindsats. Ansøgningsfristen er den 9. december 2019.

Socialstyrelsen understøtter - som en del af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet - udbredelsen af virksomme metoder som fx Social Færdighedstræning. Det er derfor muligt at få uddannelse i metoden samt støtte i implementeringsarbejdet.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks gruppetrænere og et introduktionskursus for yderligere cirka 25 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringsprocessen.

Målgruppen for Social Færdighedstræning er borgere, der modtager støtte efter Serviceloven, og som har behov for at udvikle eller træne sociale færdigheder.

Om metoden Social Færdighedstræning

Social Færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede mål med metoden er at styrke borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler samt træne deltagernes sociale handlekompetence.

Social Færdighedstræning er et gruppebaseret undervisnings- og træningsforløb, hvor der fokuseres på problem- og konfliktløsning, samtalekompetencer, symptommestring samt hjemmeøvelser og rollespil. Et forløb i Social Færdighedstræning gives som et sammenhængende undervisningsforløb og varer 9 måneder.  

Læs mere om metoden Social Færdighedstræning

Informationsmøde

Den 20. november afholdes der informationsmøde om mulighederne for at søge implementeringsstøtte til Social Færdighedstræning, Åben Dialog og Critical Time Intervention. Informationsmødet foregår i Odense i tidsrummet 13.00-15.00. Nærmere oplysninger om tilmelding m.v. følger snarest.

Praktiske oplysninger om ansøgningen

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning der understøtte ansøgningsskemaet. Kommunerne kan indgå i samarbejde med kommunale, regionale, private tilbud eller frivillige aktører.

Ansøgningsfristen er den 9. december 2019 klokken 12.00.

Der er mulighed for at igangsætte op til seks uddannelsesforløb i Social Færdighedstræning.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om Social Færdighedstræning

Læs mere om Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

 

 

 

Senest opdateret 31-10-2019

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her