Få rådgivning og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning

29-01-2019

Kommuner kan søge om rådgivning og uddannelse i metoden Social Færdighedstræning i indsatsen til borgere med psykiske vanskeligheder. Ansøgningsfristen er den 12. marts 2019.

Socialstyrelsen understøtter som en del af Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet udbredelsen af metoden Social Færdighedstræning og tilbyder derfor kommunerne støtte til implementeringen.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks gruppetrænere og et introduktionskursus for yderligere cirka 25 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringsprocessen.

Målgruppen for udbredelsen af Social Færdighedstræning er borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller modtager støtte efter § 82 i serviceloven. Der kan både være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager bostøtte på et botilbud eller lignende tilbud.

Om metoden Social Færdighedstræning

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder. Det overordnede mål med metoden er at bedre borgerens forståelse af mellemmenneskelige signaler og  træne deltagernes sociale handlekompetence.

Social færdighedstræning er et gruppebaseret undervisnings- og træningsforløb, hvor der fokuseres på problem- og konfliktløsning, samtalekompetencer, symptommestring samt hjemmeøvelser og rollespil. Et forløb i Social Færdighedstræning gives som et sammenhængende undervisningsforløb og varer 9 måneder.  

Læs mere om metoden Social Færdighedstræning

Praktiske oplysninger

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning. 

Ansøgningsfristen er den 12. marts 2019 klokken 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om Social Færdighedstræning

Læs mere om udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

Senest opdateret 29-01-2019