Få rådgivning og uddannelse i metoden MOVE

23-08-2019

Kommuner kan søge om rådgivning og uddannelse i MOVE. Metoden er målrettet unge, der har problemer med rusmidler, og har vist god effekt. Socialstyrelsen understøtter derfor udbredelsen. Ansøgningsfristen er den 26. september 2019.

Socialstyrelsen understøtter udbredelsen af misbrugsbehandlingsmetoden MOVE (tidligere kaldet MI-KAT/GO) og tilbyder derfor kommuner støtte til implementeringen.

Undersøgelser viser, at op mod halvdelen af de unge, som modtager behandlingen, bliver stoffrie, og at metoden er omkostningseffektiv.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen og gratis uddannelse til medarbejdere og ledere i metoden. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data.

Målgruppen for MOVE er unge (15-25 år), der har et behandlingskrævende brug af stoffer, og som er i målgruppen for ambulant stofmisbrugsbehandling efter § 101 i serviceloven.

Om metoden MOVE

MOVE er en helhedsorienteret behandlingsmetode. Ud over at fokusere på selve rusmiddelbruget arbejdes der derfor også med at styrke den unges ressourcer og fjerne psykiske, fysiske og sociale barrierer for at begrænse eller helt ophøre med brugen af rusmidler.

Metoden bygger på et tidsafgrænset og struktureret samtaleforløb, som består af en screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. De centrale samtaleteknikker i metoden er Den motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi. Målarbejde er centralt i MOVE, og den unges mål og målopnåelse er et fast tema i alle samtaler.

Foruden samtaleteknikkerne og arbejdet med mål består MOVE af en række strukturelle behandlingselementer, såsom gavekort for fremmøde, sms-påmindelser, skriftlige statusbreve og behandlingsplaner, systematisk udredning, faste dagsordner og hjemmeopgaver

Læs mere om metoden MOVE

Praktiske oplysninger

Kommuner, der ønsker at ansøge, skal anvende et særligt skema til at ansøge om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning.
 
Ansøgningsfristen er den 26. september 2019 klokken 12.00.
Vi forventer at starte implementeringsforløbene i oktober.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om MOVE

Udbredelsen af MOVE sker som led i Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet.

Læs mere om Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

Senest opdateret 23-08-2019

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her