Få rådgivning og uddannelse i metoden Critical Time Intervention

31-10-2019

Styrk jeres bostøtteindsats: Kommuner kan nu for sidste gang søge om rådgivning og uddannelse i metoden CTI. Metoden har vist gode resultater, uden at den koster mere end traditionelle bostøtteindsatser. Ansøgningsfristen er den 9. december 2019.

Socialstyrelsen understøtter,- som en del af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet - udbredelsen af virksomme metoder som fx Critical Time Intervention (CTI). Det er derfor muligt at få uddannelse i metoden og støtte i implementeringsarbejdet.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op 30 medarbejdere i metoden og løbende sparring af medarbejderne. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringsprocessen.

Målgrupperne for CTI er borgere som ønsker en forandring i deres liv, og som er berettiget til at modtage støtte efter Serviceloven. 

Om metoden CTI

Critical Time Intervention er en metode med fokus på recovery og rehabilitering. 

Metodens formål er at sikre en vellykket forandring i borgerens liv, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen. Metoden er kendetegnet ved at være en tidsafgrænset og fokuseret indsats, der er opdelt i tre faser, der strækker sig over en samlet periode på ni måneder. 

Metoden har vist gode resultater, uden at den koster mere end traditionelle bostøtteindsatser.

Læs mere om metoden Critical Time Intervention

Informationsmøde

Den 20. november afholdes der informationsmøde om mulighederne for at søge implementeringsstøtte til Social Færdighedstræning, Åben Dialog og Critical Time Intervention. Informationsmødet foregår i Odense i tidsrummet 13.00-15.00. Nærmere oplysninger om tilmelding m.v. følger snarest.

Praktiske oplysninger om ansøgningen

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning til at understøtte ansøgningsskemaet. Kommunerne kan indgå i samarbejde med kommunale, regionale, private tilbud eller frivillige aktører.

Ansøgningsfristen er den 9. december 2019 klokken 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om Critical Time Intervention

Læs mere om Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

 

Senest opdateret 31-10-2019

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her