Få rådgivning og uddannelse i metoden Critical Time Intervention

29-01-2019

Kommuner kan søge om rådgivning og uddannelse i metoden CTI i indsatsen til blandt andet borgere med psykiske vanskeligheder. Ansøgningsfristen er den 12. marts 2019.

Socialstyrelsen understøtter som en del af Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet udbredelsen af metoden Critical Time Intervention (CTI) og tilbyder derfor kommunerne støtte til implementeringen.  

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op 30 medarbejdere i metoden og løbende sparring af medarbejderne. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringsprocessen.

Om metoden CTI

Målgrupperne for CTI er borgere som ønsker en forandring i deres liv, og som er berettiget til at modtage støtte efter serviceloven. Det kan dreje sig om:

  • Borgere, der har psykiske vanskeligheder, og som enten flytter fra botilbud til egen bolig, går fra psykiatrisk indlæggelse til egen bolig eller løslades fra fængsel og har behov for bostøtte.
  • Borgere med prostitutionserfaringer, der modtager bostøtte, og som enten ønsker at forbedre deres livssituation, mens de er i prostitution eller at forlade prostitution.
  • Borgere med stofmisbrug, som overgår til en situation, hvor de modtager misbrugsbehandling og gør brug af øvrige sociale indsatser, som kan hjælpe dem i deres livssituation.
  • Borgere udsat for vold, som fraflytter et kvindekrisecenter, og som har brug for støtte til etablering i et liv uden vold.

Hjemløse kan ikke indgå som en selvstændig målgruppe, men der kan være hjemløse blandt borgerne i ovenstående målgrupper.

Om metoden CTICritical Time Intervention er en case-management-metode med fokus på rehabilitering, der er målrettet borgere, som har behov for støtte i en kritisk overgangsfase. Metodens formål er at sikre en vellykket overgang i borgerens liv, at styrke borgerens samlede livssituation og at understøtte borgeren i at blive mere selvhjulpen.

Metoden er kendetegnet ved at være en tidsafgrænset og fokuseret indsats, der er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder. 

Læs mere om metoden Critical Time Intervention

Praktiske oplysninger

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning. 

Ansøgningsfristen er den 12. marts 2019 klokken 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om Critical Time Intervention

Læs mere om udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

 

Senest opdateret 29-01-2019

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her