Få rådgivning og uddannelse i metoden Åben Dialog

31-10-2019

Styrk jeres bostøtteindsats: Kommuner kan nu for sidste gang søge om rådgivning og uddannelse i Åben Dialog. Metoden har vist positive resultater overfor flere forskellige målgrupper. Ansøgningsfristen er den 9. december 2019.

Den hidtidige leverandør af undervisning i Åben Dialog har desværre ikke mulighed for at tilbyde yderligere undervisning. Der kan derfor ikke aktuelt søges implementeringsstøtte til Åben Dialog som ellers annonceret i denne nyhed. 

Socialstyrelsen beklager evt. ulejlighed i den forbindelse.

Der kan fortsat søges støtte til metoderne Social Færdighedstræning og CTI.

Læs om støtte til Social Færdighedstræning

Læs om støtte til CTI

Red. 15. nov. 2019

Socialstyrelsen understøtter - som en del af Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet - udbredelsen af virksomme metoder som fx Åben Dialog. Det er i den forbindelse muligt at få uddannelse i metoden og støtte til implementeringsarbejdet.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks mødeledere og et introduktionskursus for yderligere op til 24 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation eller supervision.

Målgruppen for Åben Dialog er borgere med psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for at modtage støtte efter Serviceloven.

Om metoden Åben Dialog

Åben dialog er en netværks- og helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk i forhold til borgerens situation.

Tilgangen er baseret på syv principper for hurtig og samtidig indsats i forhold til borgeren og dennes netværk. Inddragelse af netværket sker på baggrund af borgerens ønske. Som noget af det grundlæggende i Åben Dialog vægter alle udsagn fra deltagerne på netværksmødet lige, og den professionelle rolle er ikke at søge løsninger, men at give et fagligt perspektiv, som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiver.

Åben Dialog er en metode, der har fokus på at aktivere ressourcer hos borgeren og hos borgerens netværk. Samtidig giver metoden en bedre forståelse mellem netværket og borgeren, fx vedrørende borgerens udfordringer, ønsker og behov.

Læs mere om metoden Åben Dialog

Informationsmøde

Den 20. november afholdes der informationsmøde om mulighederne for at søge implementeringsstøtte til Social Færdighedstræning, Åben Dialog og Critical Time Intervention. Informationsmødet foregår i Odense i tidsrummet 13.00-15.00. Nærmere oplysninger om tilmelding m.v. følger snarest.

Praktiske oplysninger om ansøgningen

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning til ansøgningsskemaet.

Kommunerne kan indgå i samarbejde med kommunale, regionale, private tilbud eller frivillige aktører. Der er mulighed for at igangsætte minimum tre og maksimalt fem uddannelsesforløb.

Ansøgningsfristen er den 9. december 2019 klokken 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om Åben Dialog

Læs mere om Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet

Senest opdateret 25-05-2022

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her