Få rådgivning og uddannelse i metoden Åben Dialog

29-01-2019

Kommuner kan søge om rådgivning og uddannelse i metoden Åben Dialog i indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder. Ansøgningsfristen er den 12. marts 2019.

Socialstyrelsen understøtter som en del af Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet udbredelsen af metoden Åben Dialog og tilbyder derfor kommunerne støtte til implementeringen.

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, gratis uddannelse af op til seks mødeledere og et introduktionskursus for yderligere op til 24 medarbejdere. Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af relevante data til opfølgning, ledelsesinformation eller supervision.

Målgruppen for udbredelsesaktiviteterne med Åben Dialog er borgere med psykiske vanskeligheder, der modtager bostøtte efter § 85 eller indsatser efter § 82 i serviceloven. Der kan både være tale om borgere i eget hjem, der modtager bostøtte, og borgere som modtager bostøtte på et botilbud eller lignende tilbud.

Om metoden Åben Dialog

Åben dialog er en t, helhedsorienteret tilgang, der inddrager relevante fagprofessionelle og private netværk. Tilgangen er baseret på syv principper for hurtig og samtidig indsats i forhold til borgeren og dennes netværk. Inddragelse af netværket sker på baggrund af borgerens ønske.

Som noget af det grundlæggende i Åben dialog vægter alle udsagn fra deltagerne på netværksmødet lige meget, og den professionelle rolle er ikke at søge løsninger, men at give et fagligt perspektiv, som kan supplere borgerens egne og resten af netværkets perspektiver.

Åben Dialog er en metode, der har fokus på at aktivere ressourcer hos borgeren og dennes  netværk. Samtidig giver metoden en bedre forståelse mellem netværket og borgeren om  borgerens udfordringer, ønsker og behov.

Læs mere om metoden Åben Dialog

Praktiske oplysninger

Kommuner skal anvende et særligt skema til at ansøge om implementeringsstøtten. Der er udarbejdet en vejledning. 

Ansøgningsfristen er den 12. marts 2019 klokken 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet om Åben Dialog

Læs mere om udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet.

Senest opdateret 29-01-2019

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her