Få hjælp til at udvikle jeres socialpsykiatriske tilbud

27-09-2019

Antallet af borgere med psykiske vanskeligheder stiger kraftigt, og det udfordrer socialpsykiatrien. Socialstyrelsen etablerer derfor et nyt udgående indsatsteam, der tilbyder rådgivning og udvikling i tæt samarbejde med det enkelte tilbud. Der tages afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Forskellige mennesker, set bagfra, går tur i en grøn løvskov ad en bred sti. Forrest et par, midt i billedet og i baggrunden andre personer.

Antallet af borgere, der modtager hjælp i socialpsykiatrien, er ifølge KL (KL 2018) steget med 17 pct. fra 2014 til 2017. Det skaber et voksende pres på kommunerne og de socialpsykiatriske tilbud, der fortsat skal sikre kvaliteten i indsatsen.

Læs om socialpsykiatrien i dag

Det er ikke alle borgere med psykiske vanskeligheder, der kommer sig fuldstændigt. Men med den rette støtte, hvor borgerens eget perspektiv og tro, håb og drømme er det naturlige udgangspunkt, har mange mulighed for at få det bedre eller komme sig helt.

(Slade & Longden, 2015)

Et forløb med fokus på recovery

Det er baggrunden for Socialstyrelsens nye indsatsteam, der tilbyder  socialpsykiatriske tilbud et rådgivnings- og udviklingsforløb med sigte på i fællesskab at styrke kvaliteten i socialpsykiatrien.

Rådgivningen bygger særligt på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser, og forløbene er derfor målrettet tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen med dette afsæt.

Sådan tænker Socialstyrelsen om recovery og rehabilitering

Det enkelte forløb bliver tilpasset ansøgernes udfordringer og ønsker om udvikling. Et forløb vil tage udgangspunkt i et eller flere temaer.

Udbytte af forløbet

Indsatsforløbet vil formidle viden om og understøtte en øget brug af veldokumenterede recovery-orienterede og rehabiliterende metoder, som i højere grad bringer borgeren i centrum og øger borgerens mestringsevne og trivsel.

Når forløbet er afsluttet, kan I forvente at have fået:

  • Styrkede kompetencer til at skabe vellykkede forandringer, der øger kvaliteten i indsatsen
  • Styrket den fælles faglige forståelse i forhold til recovery-orienteret rehabilitering.
  • Mere systematik i indsatsen.

Praktiske oplysninger

Målgruppen omfatter ledere og medarbejdere i de socialpsykiatriske tilbud. Indsatsforløbene er gratis for tilbuddene og forventes at vare fra 4 til 12 måneder, alt efter behov og ønsker.

Der meldes regelmæssigt nye ansøgningsrunder ud her på Socialstyrelsen.dk og i styrelsens nyhedsbrev.

Læs mere om støttemulighederne og se evt. aktuel frist og ansøgningsmateriale

Indsatsteamet er en del af det overordnede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien, som består af i alt seks delinitiativer.

Læs om det samlede initiativ 'Styrket kvalitet i socialpsykiatrien'

Læs om indsatser og metoder der kan understøtte borgeren recovery

Den første ansøgningsfrist lå i november 2019. Der er foretaget enkelte opdateringer 12. december 2019 og igen 20. december, bl.a. med  oplysninger om de løbende ansøgningsrunder.

Senest opdateret 13-08-2020

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her