Få et måleredskab til forebyggelse af ungdomskriminalitet

25-02-2019

Socialstyrelsen tilbyder igen et brugerkursus i dokumentationssystemet YLS/CMI til fagfolk, der arbejder med unge med en kriminel adfærd. Redskabet kan bruges til at screene risikoen for den unges tilbagefald til kriminalitet og til at planlægge og dokumentere indsatsen. Der afholdes kursus den 27. – 28. marts 2019 i Odense.

Arbejder du med unge, der enten har begået kriminalitet eller er kriminalitetstruede? Så kan et brugerkursus i redskabet YLS/CMI være relevant for dig. 

Hvad er YLS/CMI?

YLS/CMI står for Youth Level of Service - Case Management Inventory og er et standardiseret redskab til fagpersoner. Redskabet kan bl.a. bruges til at vurdere risikofaktorer i forbindelse med ungdomskriminalitet. Det kan også anvendes til at udarbejde en behandlingsplan for unge i alderen 12-17 år.

Med YLS-CMI kan både fagpersoner i forvaltningen og på tilbudsniveau få et overblik over den unges samlede problemstillinger og risikofaktorer, mens den unge modtager en forebyggende indsats eller er anbragt uden for hjemmet. Udvikling og ændringer i den unges udfordringer og risikofaktorer kan følges systematisk. YLS/CMI kan derfor være et godt redskab for fagfolk til at målrette indsatsen og dokumentere om den unges risiko for kriminel adfærd reduceres eller øges.

Socialstyrelsen har udviklet et elektronisk dokumentionssystem, som er bygget op omkring YLS/CMI, og som kommuner, anbringelsessteder og ambulante foranstaltninger tilbydes at bruge i forbindelse med deres arbejde med redskabet. Socialstyrelsen tilbyder også den undervisning, der er nødvendig for at kunne anvende systemet.

Systemet kan både anvendes til at måle progression på individniveau og på aggregeret niveau.

Nyt kursus i YLS/CMI

Næste kursus finder sted den 27.– 28. marts hos Socialstyrelsen i Odense. Kurset er gratis og certificerer dig til at arbejde med redskabet YLS/CMI. Der er få pladser tilbage på brugerkurset. Der er tilmeldingsfrist mandag d. 18. marts 2019.

Tilmelding til kursus i redskabet YLS/CMI

Læs mere om redskabet YLS/CMI

Senest opdateret 25-02-2019

Kontakt

Rebecca Degn í Haraldsstovu
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her