Et nyt Børnekatalog

23-04-2019

Socialstyrelsen præsenterer et revideret Børnekatalog med 23 forskellige kurser. Kurserne starter allerede i juni, så tilmeld dig nu og få opdateret din viden om lovgivning, målgrupper, sagsbehandling eller tidlig indsats for børn og unge. Som noget nyt kan alle kursustyper rekvireres lokalt.

Socialstyrelsen har revideret Børnekataloget, den store samling af kurser på udsatte børn og unge-området, der udbydes løbende i samarbejde med en række leverandører. Der er netop indgået nye kontrakter om kurserne for 2019-2022.

Blandt nyskabelserne er blandt andet tre nye videnskurser om hhv. brugen af § 11,3 i det tidligt forebyggende arbejde, børn som pårørende og en sammenhængende ungeindsats. Der er også kommet en helt ny kursustype, nemlig metodekurser af tre dages varighed – og så er Børnekataloget blevet endnu mere fleksibelt, idet alle kurser nu kan rekvireres lokalt i den enkelte kommune.

Børnekatalogets formål

Børnekataloget bidrager til en stærkere vidensbasering af arbejdet på udsatte børn- og ungeområdet og derved kvaliteten i sagsbehandlingen og indsatserne. Indholdet i Børnekataloget er baseret på aktuelt bedste viden og praksis.

Kurserne understøtter, at medarbejdere og ledere, som beskæftiger sig med børn og unge, der har behov for særlig støtte, arbejder på et så stærkt vidensgrundlag om området som muligt og kan omsætte denne viden til praksis.

Kurserne henvender sig til kommunale ledere og sagsbehandlere, medarbejdere i de sociale tilbud samt frontpersonale i de almene tilbud, som arbejder med opsporing af udsatte børn og unge.

Børnekatalogets form og indhold

Børnekataloget består denne gang af 23 forskellige kursustitler fordelt på tre kursustyper:

Syv praksiskurser á fem undervisningsdage, 13 videnskurser á én undervisningsdag og tre metodekurser á tre undervisningsdage.

Kursustitlerne er på tværs af kursustyper sammensat i otte faglige temaer:

  • Tema 1: Opsporing, forebyggelse og tidlig indsats
  • Tema 2: Faglig udredning og opfølgning
  • Tema 3: Inddragelse i sagsbehandlingen
  • Tema 4: Indsatser
  • Tema 5: Grundlæggende sagsbehandling
  • Tema 6: ICS – Integrated Children’s System
  • Tema 7: Børn og unge med funktionsnedsættelser
  • Tema 8: Udvalgte målgrupper

Leverandørerne er Seminarer.dk, SPUK, Københavns Professionshøjskole i konsortium med VIA UC og UC SYD samt UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i konsortium med VIA UC.

Praktiske oplysninger

Alle tre kursustyper – videnskurser, metodekurser og praksiskurser - kan fås som lokale kurser, der kan rekvireres gratis af den enkelte kommune. Videns- og metodekurserne tilbydes desuden som åbne regionale kurser til en pris af 450 kr. pr. kursist pr. kursusdag.

Du kan se alle kursustitler, finde yderligere oplysninger om kurserne og tilmelde dig på Børnekatalogets hjemmeside, der drives af VIA:

Tilmelding og og flere oplysninger på børnekataloget.dk

Hjemmesiden opdateres løbende med kursusdage.

Læs mere om Socialstyrelsens andre tilbud på efter- og videreuddannelsesområdet

Senest opdateret 23-04-2019

Kontakt

Amanda Laurvig Haugaard
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her